Foios aprova el primer paquet de mesures davant els efectes de la Covid-19

Enfront de la crisi causada per la Covid-19, l’Ajuntament de Foios ha aprovat un paquet de mesures econòmiques i socials que busquen reduir l’impacte que la pandèmia té en les famílies i l’economia local. Aquestes mesures estan destinades a protegir la ciutadania, les empreses i comerços de la localitat davant dels perjudicis que està provocant la crisi sanitària i que complementen a les ja posades en marxa tant per l’Estat com per la Generalitat Valenciana.

D’entre les mesures, hi ha la mobilització de les ajudes del departament de Serveis Socials, comissions extraordinàries d’ajudes, habilitació de serveis d’informació i dubtes, l’ampliació dels terminis de pagament de diferents tributs, així com la suspensió de les taxes municipals mentre dure l’actual estat d’alarma. A aquestes mesures, s’ha d’afegir la recent eliminació de la Taxa de Fem, que beneficia especialment als negocis i les famílies, com també la possibilitat de fraccionar l’IBI urbà en sis mensualitats, fet a què estan ja acollits el 80% dels contribuents amb el rebut domiciliat, al que s’ha habilitat un període extraordinari de fraccionament.

A més, s’han donat instruccions perquè des de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) s’informe directament als autònoms i les PIMES de les ajudes i subvencions que tant el Govern Central com la Generalitat Valenciana han activat en els últims dies.

Sergi Ruiz, alcalde de Foios, en aquest sentit ha manifestat que “hem obert tots els canals municipals disponibles per a transmetre la informació d’ajudes a les famílies i empreses afectades per la crisi i resoldre els dubtes que puguen sortir”. Ruiz ha recordat que “des de fa dies s’han posat en marxa diverses mesures de caràcter sanitari i social, com ara la desinfecció d’espais, la coordinació de voluntaris, el reforç dels serveis socials o la informació mitjançant els canals municipals, dirigida a la prevenció de l’epidèmia i al suport de les famílies més necessitades”, i ha fet una crida a “que tot el veïnat es quede a casa i acomplisca estrictament totes les mesures de seguretat”.

En detall, les mesures acordades per l’Ajuntament són les següents:
Pagament amb caràcter immediat de les ajudes d’Emergència, Prevenció i Inserció del menjador escolar.
Convocatòria immediata d’una Comissió Extraordinària de Serveis Socials per a la concessió de noves ajudes d’Emergència, Prevenció i Inserció i de menjador escolar, assumint l’Ajuntament, en aquesta última, la part que pagava Conselleria dels no becats al 100% i la celebració de comissions mensuals mentre dure la situació de precarietat.
Priorització de les ajudes a la pobresa energètica de les famílies que han perdut ingressos amb motiu de la crisi.
Fraccionament de l’IBI de naturalesa urbana en 6 mensualitats per a més del 80% dels contribuents amb el rebut domiciliat i ajornament del primer termini a maig, amb un període de pagament en voluntària de 3 mesos. Ajornament fins a la primera setmana de maig del pagament dels domiciliats de l’IBI de naturalesa urbana sense fraccionar.
Termini extraordinari fins al 30 d’abril per a sol·licitar el fraccionament en 6 pagaments de l’IBI de naturalesa urbana a qui no el tinga fraccionat (s’ha de sol·licitar via seu electrònica o qui no tinga certificat, s’ha de posar en contacte amb el departament de recaptació). Els terminis es passaran al cobrament dintre de les primeres quinzenes de maig, juny, juliol, setembre, octubre i novembre.
Eliminació de la Taxa de Fem per a famílies i comerços, sent el 2020 el primer any que no es cobra.
Ampliació del període de pagament en voluntària de la Taxa de Guals fins a l’1 de juny.
Ampliació del període de pagament en voluntària de l’Impost de Vehicles fins a l’1 de juny.
Ampliació del primer bimestre de la Taxa de Mercat a l’1 de juny i suspensió del segon i successiu bimestre. Es girarà la part proporcional quan es reprenga l’activitat.
Suspensió de la Taxa d’Ocupació de la Via Pública de taules i cadires. S’adoptaran les mesures oportunes (bonificació, compensació o devolució) quan es reprenga l’activitat.
Pel que fa als concursos, tallers i activitats físiques i esportives, s’adoptaran les mesures oportunes (bonificació, compensació o devolució) quan es reprenga l’activitat.
Manteniment de l’impuls econòmic municipal. Es garantirà la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis prevists en el pressupost per a l’exercici 2020 i el manteniment de la inversió prevista d’1 milió d’euros.

Donada l’excepcional situació actual, aquestes mesures poden ser ampliades i complementar-se amb altres addicionals, de la qual cosa es donarà la màxima difusió quan arribe el moment.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari