Igualtat incrementa un 85% en cinc anys les ajudes a ajuntaments per a promocionar els drets de la infància i adolescència

El pressupost de la Conselleria ha passat de 150.00 euros en 2017 a un milió en 2021
Les sol·licituds de les entitats locals es multipliquen quasi per 6, passant de les 19 rebudes en la primera convocatòria a les 110 enguany

ˆ

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat un 85% en cinc anys les ajudes a les entitats locals per a promocionar els drets de la infància i l’adolescència així com les estructures de participació infantil, passant d’un pressupost de 150.000 euros en 2017 a 1.000.000 d’euros en 2021. Així ho ha explicat la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero, qui ha recordat que aquesta línia d’ajudes va ser creada fa cinc anys “per a dotar d’estabilitat i seguretat a la participació infantil, a través de la constitució dels consells locals d’infància com a òrgans consultius on xiquets i xiquetes participen en tots aquells assumptes que els afecten, directament o indirectament, en l’àmbit municipal”.

Molero ha assenyalat que donada la importància d’aquesta iniciativa i en resposta a l’interés mostrat pels municipis, “la Conselleria ha anat incrementant progressivament la quantia destinada a aquestes ajudes, la qual cosa ha tingut com a conseqüència un increment exponencial dels municipis que han fet els passos necessaris per a construir un Consell municipal d’infància”.

D’aquesta manera, en 2017 van ser 19 les sol·licituds de subvencions presentades per part de les entitats locals per a accedir a les ajudes a la participació infantil i adolescent, que s’han multiplicat quasi per 6 fins a les 110 peticions ateses en 2021, la qual cosa mostra l’interés municipal per impulsar els mecanismes que donen veu a xiquets, xiquetes i adolescents com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, que es veuen secundats per la Conselleria.

Actualment, aquesta línia de treball es completarà amb el nou model de contracte-programa, amb el qual Igualtat millora el finançament dels equips municipals de serveis socials, entre ells els dedicats a la participiació infantil, dotant de majors garanties als equips de treball.

La directora general d’Infància i Adolescència ha destacat la importància que per al Consell del Botànic té que les seues polítiques no es queden unícament en la protecció de xiquets, xiquetes i adolescents, sinó que se’ls considere com a subjectes de drets, i participants actius en el desenvolupament d’aquelles iniciatives que els afecten.

En aquest sentit, ha *recorado que la llei de Drets i Garanties de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana ha suposat un canvi de paradigma en les polítiques dirigides a aquest col·lectiu, que ara reconeixen el protagonisme que han de tindre xiquets, xiquetes i adolescents en l’adopció de decisions.

Consell d’Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana

Aquestes ajudes també formen part de l’estratègia que duu a terme la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de les estructures de participació infantil i adolescent en la Comunitat Valenciana, recollit en l’article 16 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l’adolescència.

Per a això, enguany el Consell ha aprovat el Decret que regula el funcionament dels òrgans de participació infantil i adolescent de la Comunitat Valenciana, que converteix als consells locals d’infància en la base de la participació infantil, entre els quals són elegits els consellers i conselleres del Consell d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.

Aquest òrgan autonòmic és un espai de participació on els consells locals d’infància i adolescència poden trobar moments de treball col·laboratiu, com per exemple els processos d’elaboració de la Llei autonòmica de drets i garanties de la infància i adolescència, o la futura estratègia valenciana d’infància i adolescència.

Deixa el teu comentari