Incliva i IIS La Fe participen en un assaig clínic europeu dirigit a reduir les infeccions i el rebuig en pacients amb trasplantament de renyó

El projecte TTV Guide TX analitzarà la càrrega del virus TT en sang amb la finalitat d’optimitzar les dosis de fàrmacs inmunosupresores

Els resultats es podrien aplicar també en el futur a altres trasplantaments, i guiar la teràpia en patologies autoimmunes, infeccioses i oncològiques

L’Institut d’Investigació Sanitària Incliva, de l’Hospital Clínic de València, i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) participen en el projecte finançat per la Unió Europea TTV GUIDE TX amb l’objectiu d’establir una eina que permeta quantificar l’activitat del sistema immunitari en els pacients amb trasplantament de renyó i així reduir tant les infeccions com el rebuig d’òrgans.


Si els renyons deixen de funcionar, un trasplantament de renyó pot restablir la funció renal. No obstant això, el sistema immunitari reconeixeria el nou renyó com a estrany i l’atacaria. Per això, les persones receptores de trasplantaments de renyó necessiten fàrmacs per a reduir la funció del seu sistema immunitari. Aquests fàrmacs es denominen inmunosupresores. El problema apareix quan els i les pacients prenen massa fàrmacs, i com a conseqüència s’afebleix el seu sistema immunitari i existeix risc de contraure infeccions.


El personal mèdic especialista en trasplantaments necessita una eina per a quantificar l’activitat del sistema immunitari i optimitzar la dosi de fàrmacs. El virus TT podria fer aquesta tasca: El TT és present de manera natural en la sang de quasi totes les persones sanes i de totes les persones receptores de trasplantaments de renyó, però no causa cap malaltia. Si el sistema immunitari és fort, la càrrega del virus TT és baixa; això indica un risc de rebuig de l’òrgan. Si el sistema immunitari és feble, la càrrega del virus TT és alta; el que indica un risc d’infecció.


La quantificació de la càrrega del virus TT en la sang dels receptors de trasplantaments de renyó podria ajudar a optimitzar els fàrmacs inmunosupresores reduint les infeccions i el rebuig. Dins del projecte TTV GUIDE TX es provarà el dosatge dels fàrmacs inmunosupresores guiada pel virus TT en un assaig clínic que inclourà a centenars de receptors i receptores de trasplantaments renals de tota Europa.
Una vegada establida en l’atenció clínica rutinària, la guia del virus TT podria reduir milers d’infeccions i rebutjos de trasplantaments de renyó cada any. En el futur, el virus TT no sols podria ajudar a les persones amb trasplantament de renyó, sinó també als i les pacients amb trasplantaments de fetge, cor i pulmó i guiar, a més, la teràpia en malalties autoimmunes, infeccioses i oncològiques.
El personal investigador dels centres valencians són Isabel Beneyto, investigadora de IIS La Fe i cap de la Unitat de trasplantament renal de l’Hospital La Fe, on es realitzarà el reclutament dels i les pacients, i David Navarro, investigador de Incliva i cap del Servei Microbiologia de l’Hospital Clínic, on es durà a terme la quantificació del DNA del TTV en la sang.
Un total de 300 pacients i 19 socis de 7 països europeus
Coordinat per la Universitat Mèdica de Viena (Àustria), TTV GUIDE TX reuneix 19 socis i sòcies, entre els quals es troben personal mèdic especialista en trasplantaments de renyó, virologia clínica, gestors i gestores de projectes i assajos clínics, especialistes en ètica i professionals de la indústria sanitària, procedents de 7 països de la UE per a dur a terme un assaig clínic amb quasi 300 pacients.
El projecte TTV GUIDE TX col·laborarà estretament amb la Federació Europea de Pacients Renals (EKPF), l’organització europea que agrupa 23 associacions nacionals de pacients renals. El projecte participarà, a més, en el Pilot de Dades Obertes d’Investigació d’Horitzó 2020, l’objectiu del qual és millorar i maximitzar l’accés i la reutilització de les dades d’investigació generats per les accions finançades per la UE.
TTV GUIDE TX, que té una duració de 60 mesos, ha rebut el suport del Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 amb un pressupost total de 6 milions d’euros.

Comenta la notícia