La Biblioteca Valenciana presenta l’exposició en línia ‘Teatre a Escena’ sobre fons de teatre i dramaturgs

S’exposen documents relacionats amb l’evolució del teatre valencià i sobre els principals dramaturgs: Francesc Agustí Tàrrega, Guillem de Castro, Eduard Escalante, Bernat i Baldoví, etc.

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha optat per mostrar en format en línia l’exposició ‘Teatre a Escena’ sobre fons de teatre i dramaturgs valencians, que està exposada a la sala permanent del monestir de Sant Miquel dels Reis, però que a causa de l’estat d’alarma segueix tancada el públic.

Ara, a través de la pàgina web, les xarxes socials i en el següent enllaç https://youtu.be/4ARmD8aOt_s, els ciutadans poden accedir des de sa casa al contingut d’aquesta exposició que fa un recorregut des dels orígens del teatre fins a l’actualitat amb material gràfic, fotografies, manuscrits, guions teatrals, entrades, tractats dels segles XVII i XVIII sobre el teatre i revistes contemporànies.

Els orígens del teatre s’associen a la reconquista, amb els misteris i cerimònies litúrgiques; passa pel teatre de palau entorn de la cort dels Ducs de Calàbria en el segle XVI, i arriba a l’època barroca, amb les comèdies de Gaspar Aguilar, Francesc Agustí Tàrrega i Guillem de Castro.

En el segle XVIII són els anomenats diàlegs i col·loquis els que marquen la transició fins al sainet del XIX, amb un gran representant valencià d’aquest estil, el dramaturg Eduard Escalante, l’arxiu del qual es guarda a la Biblioteca Valenciana.

El segle XX tanca el nostre itinerari, destacant els apropòsits, la revista musical i les col·leccions que difonen tot aquest teatre, especialment representades en el fons de Manuel Bas Carbonell. És un ampli fons amb obres del teatre i amb més de 1.500 títols d’un gènere tan representatiu com és el sainet popular.

Per això no pot faltar en aquesta mostra la comèdia del ‘Virgo de Visanteta’, escrita en vers per Bernat i Baldoví en 1845, i la seua posterior versió ‘Pascualo i Visanteta’ de l’any següent.

Altres documents originals que es poden contemplar són el manuscrit de l’adaptació al teatre de ‘La Barraca’ de Vicent Blasco Ibañez per Vicent Martí Molina entre els anys 1915-1925. També el manuscrit de Constantí Llombart de la seua obra ‘La joya de Carcagente o el hallazgo de la Virgen de Aguas Vivas’ de 1881. I d’Eduard Escalante s’exhibeixen ‘A la vora de un sequiol’ de 1871 i ‘La chent de Tró’ de 1900.

Els documents més antics de l’exposició són ‘La Famosa Comedia del Prado de Valencia’ de Francesc Agustí Tàrrega (entre 1601 i 1700) i ‘Ocho Comedias, y ocho entremeses nueuos, nunca representados’ de Miguel de Cervantes de 1615, una edició príncep que no es va tornar a publicar fins a mitjan segle XVIII.

També s’exposen guies de censura emeses per la Direcció General de Cinematografia i Teatre autoritzant obres d’autors valencians i fotografies i informació de la companyia d’Enrique Rambal, empresari d’Utiel que a principis del segle XX va recórrer el món amb la seua companyia teatral.

L’exposició dedica un apartat especial a dos dels dramaturgs valencians més importants, Francesc Agustí Tàrrega (1554-1602), entre les seues deu comèdies conservades destaquen ‘La enemiga favorable’, citada amb elogi per Cervantes en ‘El Quixot’, i Guillem de Castro (1569-1631), la fama del qual es deu sobretot a ‘Las mocedades del Cid’ (1615), altres drames històrics com ‘El más impropio verdugo’ i ‘Las gestas del Cid’, obres de capa i espasa com ‘Los malcasados de Valencia’ i peces mitològiques.

També s’homenatgen els escriptors actuals de teatre que han passat per la Biblioteca Valenciana en el cicle de ‘Trobada d’Escriptors’ iniciat des de l’any 2000: Pascual Alapont, Carles Alberola, José Luis Alonso de Santos, Fani Grande, Juan Mayorga, Manuel Molins, José Sanchis Sinisterra, Rodolf Sirera, entre altres.

L’exposició es pot visitar fins al mes de maig de 2020 i ha sigut comissariada per la tècnica de la Biblioteca Valenciana Nuria Soler Verdejo.–

Comenta la notícia