La climatologia adversa durant la sembra provoca un increment de costos als arrossers valencians

Els productors estan fent un esforç important per a complir amb els compromisos de les ajudes agroambientals però siquen sense cobrar les ajudes del passat any, segons denuncia LA UNIÓ

descarga26 de maig de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors assenyala que la climatologia adversa durant els primers dies de sembra no ha sigut la més adequada per a l’arròs i per això els productors veuran incrementats els seus costos de cultiu. L’arròs necessita en aquestes dates suficients hores de sol, calor i absència de vent, circumstàncies que no s’han donat i ha obligat als arrossers a ressembrar en moltes parcel·les.

També existeix certa alerta en el sector davant l’aparició de nou de la Leersia Oryzoide (mala herba de procedència americana) en les parcel·les de les nostres zones productores d’arròs que disminueix la collita a mesura que creix fent competència al cultiu. Aquesta planta invasora tendeix a estendre’s cada any una mica més i per a aquesta campanya es preveu que puguen duplicar-se les parcel·les afectades.

Quant a la situació de mercat, cal destacar que en l’àmbit estatal no existeix sobreproducció d’arròs, encara que l’augment de les importacions fa tendir el preu a la baixa. LA UNIÓ ha demanat ja en reiterades ocasions, tant al Ministeri d’Agricultura com a les autoritats agràries de la Unió Europea, que controlen i vigilen les importacions d’arròs procedents de tercers països, doncs podrien provocar un desequilibri en els mercats en beneficiar-se del seu nou estatus comercial amb la Unió Europea.

LA UNIÓ reclama un mecanisme de vigilància per a valorar la pertorbació del mercat interior i planteja algunes mesures com ara la clàusula de salvaguarda. És necessari que el Ministeri d’Agricultura sol·licite l’obligació d’emissió de certificats d’importació d’arròs d’aquests països.

En un altre ordre de coses, LA UNIÓ sol·licita el pagament urgent de les ajudes agroambientals a l’arròs del passat any. Ens trobem en el segon any de compliment d’aquestes ajudes i no s’han pagat encara les de l’any anterior.

Aquestes ajudes, a més, no solament compensen als arrossers per la millora al medi ambient que aporten, sinó que en aquest nou període 2015-2020 estan obligats a compromisos que suposen més cost per a les seues explotacions. Per exemple, el fet de plantar llavor certificada encareix les despeses per explotació. A més, també s’estan sembrant varietats tradicionals valencianes dins de la Denominació d’Origen, fomentant i valoritzant el producte local.

LA UNIÓ veu convenient per a la bona gestió de les explotacions arrosseres que existira un calendari de pagaments per part de l’Administració i s’evitaren aquests retards que solament suposen una càrrega més per a l’arrosser.

Deixa el teu comentari