La Conselleria d’Agricultura destina 220.000 euros a associacions de protecció i defensa dels animals

La dotació econòmica finança campanyes educatives i de conscienciació social, així com programes de recollida i cura d’animals de companyia abandonats

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destina ajudes per 220.000 euros a associacions de protecció i defensa dels animals per a l’any 2020.

La quantia es reparteix en 150.000 euros per a finançar campanyes educatives i de conscienciació social sobre la protecció dels animals de companyia realitzades a través de centres escolars, cívics, o entitats afins sense ànim de lucre, així com per a subvencionar aquelles destinades a reduir l’abandó.

Aquesta dotació pot destinar-se també a programes autoritzats de recollida d’animals de companyia abandonats i a les despeses de manteniment de la seu de l’associació o dels albergs temporals registrats com a nuclis zoològics, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat a de l’ordre de 22 de desembre de 2006.

Als anteriors 150.000 euros se sumen 70.000 euros per a la construcció o adequació als requisits tècnics i legals de les instal·lacions per a alberg d’animals de companyia abandonats.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les Associacions de protecció i defensa dels animals sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.

L’any passat un total de 39 associacions es van beneficiar d’aquestes ajudes que s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

Els terminis de presentació de sol·licituds, seran d’un mes a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com es disposa en la disposició del 14 de març que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conforme al que es preveu.

Comenta la notícia