La Junta Central de Germanors de Setmana Santa de Torrent suspén la Setmana Santa de Torrent i aprova que la Reina de la Trobada de 2020 siga la de 2021

La Junta Central de Germanors de Setmana Santa de Torrent, finalitzada la reunió celebrada aquest dia i seguint les recomanacions i indicacions de la Conselleria de Sanitat per a minimitzar els riscos de contagi del COVID-19 i cumpliento amb la normativa de l’ajuntament de Torrent de no autoritzar ningun esdeveniment en la via pública, així com de no realitzar actes i activitats prescindibles.

DISPOSA:

Suspendre tots els actes de Setmana Santa, al mateix temps que aprova que la Reina de la Trobada i Ángel de la Resurrecció per a l’exercici 2021 a la Srta. Lliri blanc Guimerá Palop i que siguen els mateixos germans majors previstos per a l’exercici 2020.

Aquest comunicat no es refereix als actes que les parròquies consideren convenient celebrar.

Aquesta difícil decisió s’ha pres amb total responsabilitat i en benefici de tots els ciutadans.

Comenta la notícia