La Mancomunitat RSU d’Albalat-Polinyà aposta per la transformació dels residus.

El president de la Mancomunitat de Residus d’Albalat-Poliña Jose Antonio Roig fa balanç dels últims 4 anys de gestió i de les apostes per al futur.

El President José Antonio Roig es va fer càrrec de la Mancomunitat a mitjan 2015. Quan entrem ens trobem amb una Mancomunitat sense deutes que va tancar l’exercici de 2014 amb un superàvit de 52.000€ i després d’aquests quatre anys hem aconseguit gràcies a una bona gestió, tancar l’exercici del 2018 amb un superàvit de més de 125.000 €. Al llarg d’aquests 4 anys hem prioritzat l’augment de la qualitat i de la prestació del servei, donant també servei els dies festius que abans no estaven coberts i que generaven molts problemes a causa de l’augment dels residus en aqueixos dies en concret. D’altra banda ressaltar que hem iniciat un projecte pioner a la comarca de la Ribera Baixa conscienciant de la importància del reciclatge i més en concret en què part dels residus que generem es poden transformar en abonament-compost. La iniciativa s’ha posat en marxa en la població més jove, subministrant un compostador dinàmic a cadascun dels centres escolars dels pobles que formen la

Mancomunitat i a l’institut IES SUCRO d’Albalat de la Ribera. Aquesta iniciativa ha tingut molt bon acolliment tant per part dels escolars i estudiants com per part dels membres directius dels centres. Ara de cara al futur més immediat, la nostra prioritat és la de revertir part d’aqueix superàvit en la millora i ampliació del servei i de campanyes de conscienciació de la resta de la població i la posada en marxa d’un sistema més ampli de recollida selectiva en totes les poblacions. En el cas d’Albalat de la Ribera que és l’única localitat en què el servei de recollida es fa a través del porta a porta, se li subministrarà a cada habitatge un poal xicotet marró per a la separació de la matèria orgànica i es potenciarà la recollida selectiva porta a porta.

Deixa el teu comentari