La Regidoria de Joventut ofereix informació i assessorament a les persones interessades en les ajudes al lloguer que ofereix la Generalitat

La Generalitat Valenciana ha anunciat una sèrie d’ajudes l’objectiu de les quals és afavorir la possibilitat de llogar un habitatge, així com facilitar el primer accés als joves que vulguen independitzar-se. L’Ajuntament de Sueca col·labora amb esta iniciativa oferint als interessats i interessades tota la informació sobre el tema. “Tota aquella persona interessada a optar a estes ajudes, podrà dirigir-se a l’Ajuntament on rebrà informació i assessorament. També podrà presentar ací la seua sol·licitud telemàticament”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

Els beneficiaris seran totes les persones que posseïsquen un contracte de lloguer d’habitatge que complisca el límit de preu d’arrendament i unes condicions d’ingressos determinades, sent els grups prioritaris: afectats per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals; famílies nombroses; dones víctimes de violència de gènere; persones víctimes de terrorisme; persones amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33%; joves extutelats; persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques; unitats de convivència en les quals totes les persones es troben en situació de desocupació o hagen esgotat les prestacions corresponents; i persones amb trastorn mental greu; entre altres. 

Les ajudes al lloguer d’habitatge suposaran fins a un 40% de l’import, amb un màxim de 2.880 euros anuals; i fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, amb un màxim de 3.600 euros anuals. Pel que fa a les ajudes per a joves, els menors de 35 anys podran sol·licitar la subvenció, que podrà ser d’un 50% de la renda del lloguer. Excepcionalment, podran formar part de la unitat de convivència les persones majors de 35 que siguen dependents.

La sol·licitud de les ajudes podrà realitzar-se de manera telemàtica o presencial, seguint les instruccions de la pàgina web de la vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Es podrà sol·licitar cita prèvia en els serveis territorials perquè els ajuden a realitzar la tramitació. També a l’Ajuntament o Mancomunitat, on podran presentar la sol·licitud telemàticament, autoritzats per les persones sol·licitants. El període de sol·licitud de les ajudes finalitza el 31 de març.

Comenta la notícia