La Regidoria d’Esports d’Alzira aportarà als clubs una memòria on es detallarà les despeses pel manteniment de cada una de les instal·lacions esportives

S’ha reunit el Consell Assessor d’Esports per a tractar temes rellevants per als clubs de la ciutat com: la informació relativa a les subvencions que poden sol·licitar, així com els passos correctes per a poder tramitar-les; constitució de la nova comissió permanent; i també s’ha parlat dels programes del Departament d’Esports: fira de l’Esport 2022, gala de l’Esport.


Un altre dels temes tractats ha sigut la posada en marxa de la targeta esportiva dels clubs locals per a facilitar l’accés a les diverses instal·lacions esportives municipals.

En la reunió l’encarregat polític de l’àrea esportiva, Fernando Pascual, ha esgrimit detalls del pressupost per a 2022 en el capítol destinat a esports on des de fa uns anys els clubs es beneficien d’una quantitat important destinada a la utilització d’instal·lacions, activitats esportives i personal. A més el regidor ha manifestat que en breu es presentarà als clubs una memòria d’activitat que detallarà les despeses de manteniment de cada instal·lació municipal dedicada a la pràctica de l’esport, així com també es donarà compte de l’aportació indirecta,

Deixa el teu comentari