La rehabilitació del Refugi antiaeri de Massarrojos acabarà en juny

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha visitat este matí els treballs de rehabilitació del refugi antiaeri de Massarrojos i ha explicat que “les obres avancen a bon ritme i està previst que finalitzen a finals del mes de juny”. Esta intervenció té una inversió de 205.625 euros i “traurà a la llum després de 81 anys esta obra civil excavada en la roca baix del poble de Massarrojos, que forma part de la nostra història i el nostre patrimoni”, ha dit Tello. 

El refugi de Massarrojos va ser construït en els últims moments de la Guerra Civil, excavat directament al subsol rocós, com a protecció dels veïns davant dels atacs aeris del bàndol rebel. Durant dècades va romandre ocult al subsol i fins i tot es van tapiar els accessos. 

A l’octubre de 2016 es va redescobrir de manera fortuïta. Es tenien referències sobre la seua existència per veïns i veïnes de la població, però es desconeixia l’estat de conservació, així com la localització exacta de les seues entrades, ja que van ser cegades als anys 50 del segle passat i no va quedar cap resta visible de les mateixes.

El refugi està conformat per un passadís allargat de 125 metres amb una amplària mitjana de dos metres i s’accedeix a ell a través de dos entrades amb escales, una des de la plaça d’El Soñador i l’altra des del carrer de Benet Bosch. Les parets estan lluïdes i porten adossat un banc corregut. Tot i que estava preparat per acollir el sistema de ventilació, la maquinària mai va ser instal·lada.

“Les obres de rehabilitació i posada en valor comporten la instal·lació d’enllumenat i ventilació a la sala subterrània, reposició d’elements despresos, restauració de bancs, tractament de parets i sòl i la construcció de dos accessos des de la via pública, degudament senyalitzats”, ha explicat Tello.

La intervenció es completarà amb panells informatius que explicaran les característiques de la construcció i detalls de la Guerra Civil a Massarrojos. Es tracta de l’únic refugi recuperat a un poble de València ciutat. Al centre de la ciutat sí que se n’han posat en valor dos, el refugi escolar de la Casa Consistorial i el del carrer dels Serrans, rehabilitant-los i fent-los visitables per a la ciutadania. 

“El refugi de Massarrojos tipològicament és una construcció singular per estar excavat a la roca, i no construït amb formigó, com va ser la norma habitual i com passa als del centre de València. La raó és que a Massarrojos es va desenvolupar una important activitat derivada de les pedreres”, ha detallat Tello.

L’any 2017 es va realitzar una primera intervenció a càrrec de la Secció d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM), en què es va desenrunar el conjunt, es va fer l’aixecament planimètric amb fotogrametria per escàner 3D, i l’estudi arqueològic, recuperant projectils, objectes personals i alguns utensilis emprats per les persones que, de vegades, havien d’estar llargues estones a l’interior del refugi.

L’estudi arqueològic dut a terme al 2017 ha servit de suport documental per redactar el projecte de restauració i posada en valor que ara està executant-se.

Comenta la notícia