LA UNIÓ de Llauradors espera un augment de més del 20% en la collita d’oliva d’una gran qualitat

22 de setembre de 2015. De totes maneres encara s’està lluny de la producció d’una campanya normal.Aposta per un preu bàsic de referència que garantisca un equilibri sostenible i evite alts i baixos. LA UNIÓ de Llauradors assenyala que les previsions de collita d’oliva a la Comunitat Valenciana per a aquesta campanya ofereixen un increment del 22% en relació a la passada, encara lluny de les produccions normals.

La collita d’oliva es preveu d’una gran qualitat, a causa de l’escassa incidència de moment de la mosca de l’olivera i al fet que ha plogut en les zones productores en el moment òptim. A partir d’aquestes dates seria desitjable ja que començaren a baixar les temperatures a fi de mantenir la població de mosca en nivells adequats.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana s’espera una collita d’unes 17.600 tones encara que dependrà de les condicions climatològiques de les pròximes setmanes ja que en algunes zones comencen a ser necessàries les pluges. Per províncies a Alacant es preveu una producció de 5.900 t, la qual cosa suposa que la collita es mantindrà en similars termes a la passada. A Castelló s’augura una producció de 5.400 tones, la qual cosa representa un increment del 23% respecte a l’anterior. Pel que es refereix a la de València podria haver-hi un augment del 49% en relació a la passada amb unes 6.400 tones previstes. Malgrat aquestes xifres a l’alça la veritat és que s’està molt lluny de tenir una bona producció i ens situaríem encara en uns guarismes que equivalen a un 65% del que és una collita mitjana.

Cal ressaltar que la campanya s’inicia a més amb escasses existències d’oli en les almàsseres de la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri d’Agricultura en el mes de juliol només hi havia emmagatzemades 1.800 tones d’oli, una circumstància poc habitual i que podria marcar el desenvolupament de la campanya.

Bona part d’aquest fet podria obeir al creixement permanent de les cotitzacions de l’oli d’oliva verge en els últims mesos. Hilari Jaime, responsable del sector de l’oli de LA UNIÓ, creu que “en lloc de veure pujades constants de les cotitzacions ara i preus baixos en campanyes anteriors caldria trobar un equilibri sostenible a llarg termini del sector que afavorisca el seu desenvolupament”.

LA UNIÓ aposta per establir un preu de referència bàsic durant diverses campanyes d’uns 0,60 €/kg per a les olives destinades a AOVE (Oli d’Oliva Verge Extra), la qual cosa suposaria que no estaria tan alt com en determinades dates pròximes ni tan baix com fa dos anys. En aquest sentit reitera Jaime que “l’ideal seria aconseguir una estabilitat de preus tant per als productors com per als consumidors en els pròxims anys, de manera que permetera als primers assumir els costos de producció i obtenir major rendibilitat i als segons pagar un preu acceptable per l’oli”.

Deixa el teu comentari