LA UNIÓ de Llauradors reclama mesures per a pal·liar els desequilibris que s’estan donant en el sector vitivinícola per un preu del raïm injustificadament baix

LA UNIÓ de Llauradors, davant els preus del raïm ja coneguts en la Comunitat Valenciana, considera que no estan justificats i que s’han de posar en marxa mesures per a solucionar els desequilibris existents.

L’organització agrària ressalta que ni els factors d’oferta (menor collita prevista), ni la demanda creixent, tant en el mercat intern com en exportacions, justifiquen el reiterat incompliment de Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, quant a garantir als productors un preu suficient.

En aquest sentit, ressalta que els preus fets públics en la Comunitat Valenciana, però també a Extremadura i Castella-la Manxa, no aconsegueixen el llindar de rendibilitat mínim situant-se per davall dels costos de producció en més d’un 25% respecte als preus de compra que s’han oferit.

Per a LA UNIÓ, tant el Ministeri d’Agricultura com la Comissió Europea (CE) han d’entendre que el sector es troba en una situació greu de pertorbació i desequilibri del mercat, que repercuteix de manera més negativa que a ningú als viticultors i que posa en risc el futur d’explotacions en zones productores com la nostra.

Així mateix, afirma que existeixen opcions reglamentàries perquè es desencadenen els mecanismes pertinents que faculten a la CE per a adoptar les mesures necessàries a fi de fer front a situació que es repeteix durant les tres últimes campanyes.

“Si els preus del raïm no compensen els costos de producció i la Llei de la Cadena Alimentària no serveix per a corregir-ho; i si el mercat travessa moltes dificultats i la regulació europea tampoc val per a adoptar mesures excepcionals, ni per a regular, ni per a posar en marxa la reserva de crisi, no sabem a què estan jugant els polítics, ni per a què volem tants”, denuncien des de l’organització.

LA UNIÓ, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, ja ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri amb l’objectiu d’articular mesures que permeten solucionar aquesta greu situació que travessa el sector.

Deixa el teu comentari