La Universitat de València implementarà projectes d’economia circular en els sectors farmacèutic i tèxtil de diversos països euromediterranis

El Grup Economia de l’Aigua de la Universitat de València (UV) analitza a partir d’aquest mes de juny la viabilitat i sostenibilitat de projectes innovadors d’economia circular –aquella que implica convertir els residus en nous recursos– en sectors tan rellevants com el farmacèutic i el tèxtil en països de l’àrea euromediterrània. La investigació forma part del projecte europeu TRUST, pertanyent al programa PRIMA, centrat a desenvolupar i aplicar solucions per als sistemes agraris, alimentaris i els recursos hídrics en la conca mediterrània.

La tasca dels investigadors de la UV se centrarà en l’anàlisi de la viabilitat econòmica, social i ambiental del projecte, així com en l’elaboració d’un pla de negoci que garantisca la seua sostenibilitat futura. Així mateix, s’abordarà l’eficiència en la gestió, tractament i reutilització de les aigües residuals procedents de la indústria tèxtil i farmacèutica per tal d’evitar problemes de contaminació i contribuir a mitigar l’escassetat de recursos hídrics tan habitual en molts països de l’Àrea Mediterrània.

Francesc Hernández, catedràtic de la UV i director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic GVA-UV, representa la Universitat de València como única institució espanyola que participa en aquest ambiciós projecte que compta amb 14 socis pertanyents a 6 països.

L’equip de treball de caràcter multidisciplinari està constituït pels investigadors del Grup d’Economia de l’Aigua i de la Càtedra GVA-UV i emprarà una metodologia matemàtica per quantificar els beneficis socials i ambientals derivats de les accions proposades, crearà i implementarà estratègies de gestió òptima de la reutilització de l’aigua amb la participació de les indústries i les autoritats públiques en el marc d’un model de negoci amb una perspectiva regional.

El projecte europeu TRUST està dotat amb 2 milions d’Euros per a un període de 3 anys i s’integra en el prestigiós programa de recerca de l’Associació per a la Recerca i la Innovació a l’Àrea Mediterrània (PRIMA per les sigles en anglès). Es tracta d’un programa conjunt en el qual participen 19 països euro-mediterranis, 11 de la Unió Europea i 8 països no membres.

Grupo Economia de l’Aigua de la UV

El Grup Economia de l’Aigua de la Universitat de València, dirigit per Francesc Hernández, porta més de 15 anys dedicat a la investigació i desenvolupament de projectes en economia circular, especialment en el sector de l’aigua. Està format per un equip multidisciplinari d’investigadors-doctors amb una àmplia experiència en el disseny d’eines de suport a la gestió de recursos hídrics i en la implementació de projectes viables econòmicament i ambientalment en el camp de l’economia circular.

El grup d’especialistes també ha desenvolupat una metodologia innovadora per a l’anàlisi de riscos i la quantificació monetària dels beneficis socials i ambientals en el camp de la reutilització i la millora d’infraestructures hídriques.

Deixa el teu comentari