La Universitat millora en el rànquing CyD de rendiment acadèmic i és cinquena d’Espanya en Economia

La Universitat de València (UV) ha millorat els seus resultats en el rànquing CyD, una classificació estatal d’universitats que utilitza 38 indicadors per a mesurar l’activitat acadèmica de cada institució. En 18 d’aquests, un més que en 2019, el rendiment del centre valencià es valora com a alt i en 14, com a intermedi. A més, en la classificació per àmbits de coneixement, en Economia la UV és la cinquena d’Espanya amb més indicadors de rendiment alt.

El rànquing CyD està promogut per la Fundació Conocimiento y Desarrollo, i hi participen 76 universitats (48 públiques i 28 privades), que representa el 94% de les institucions que imparteixen ensenyament de grau a Espanya. S’hi analitzen 25 àmbits de coneixement. Aquesta classificació compara els resultats a nivell institucional (visió en cada centre i també de diferents perfils) i per àmbits de coneixement (amb titulacions de grau i de màster agregades en un àmbit concret per la seua afinitat o homogeneïtat). Presenta els resultats agrupant-los en els indicadors rendiment alt, intermedi i reduït.

Així, en les cinc àrees principals analitzades (contribució al desenvolupament regional, ensenyament i aprenentatge, investigació, orientació internacional i transferència de coneixement), investigació és on la Universitat de València presenta més indicadors de rendiment alt i on ha avançat respecte a 2019 en passar de 5 a 6. Ha millorat en “Fons externs d’investigació (liquidats)” i “Impacte normalitzat de les publicacions”.

En aquesta setena edició del rànquing CyD, la Universitat és l’única valenciana que es troba entre el grup de les quinze universitats d’Espanya amb el nombre més elevat d’indicadors del grup de major rendiment. La classificació l’encapçalen les universitats Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Navarra, Pompeu Fabra i Autònoma de Madrid.

D’altra banda, en l’anàlisi per àmbits de coneixement, que n’agrupa 8, la Universitat de València destaca en Economia, on ocupa la cinquena posició del conjunt de l’estat, en acumular 20 indicacions de rendiment alt, 14 d’intermedi i 5 de reduït. En Ciències de la Terra els resultats són 17, 18 i 8, respectivament; i en ADE, Econòmiques i Dret, 16 (alt rendiment), 25 (intermedi) i 3 (reduït).

El Rànquing CyD ofereix en el seu apartat “Resultats” tres modalitats de classificacions per indicadors (en el conjunt de les universitats de cada comunitat autònoma, per universitats i en cada àmbit de coneixement). El proveïdor de dades bibliomètriques és Web of Science-Clarivate Analytics i les dades també procedeixen de les universitats, que els faciliten a través d’una plataforma web; del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) i de la base de dades de patents Patstat de l’EPO-Worldwide Patent Statistical Database.

Comenta la notícia