La xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte va atendre durant l’estat d’alarma a 5.819 personas

S’ha atés per primera vegada 1.341 víctimes, amb l’obertura de l’expedient corresponent


Durant l’estat d’alarma ha descendit el nombre de dones víctimes de violència de gènere que han sigut ateses per primera vegada

La xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat (OAVD) han assistit, durant el període de 99 dies d’estat d’alarma, a un total de 5.819 víctimes.

D’aquest total, s’ha atés per primera vegada 1.341 víctimes amb l’obertura de l’expedient corresponent. A més, 3.325 persones ja comptaven amb expedient obert amb anterioritat i 1.153 víctimes no tenen expedient associat.

La mitjana de víctimes assistides durant el període de l’estat d’alarma és de 411 a la setmana (59 víctimes al dia) en tota la Comunitat Valenciana.

Quant al desglossament per províncies, destaca la de València, amb 2.757 víctimes assistides, seguida d’Alacant (2.100) i, finalment, de Castelló (962).

A més, el 96,79% de les víctimes assistides són dones (4.516).

La xarxa compta amb 29 Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD) que paren atenció personalitzada, integral i reparadora a totes les víctimes del delicte, amb particular cura als qui pertanyen als col·lectius socials més vulnerables.

Víctimes de violència de gènere

Durant els més de tres mesos en situació d’estat d’alarma s’ha assistit a un total de 3.466 dones, de les quals 810 són noves víctimes. La mitjana setmanal de les víctimes de violència de gènere assistides per primera vegada durant aquest període de l’estat d’alarma ha sigut de 58.

En 2019 les víctimes de violència de gènere assistides per primera vegada van ser 9.161, dada que ofereix una mitjana setmanal de 176.

Per tant, la mitjana setmanal de víctimes de violència de gènere assistides per primera vegada passa de 176 dones en 2019 a 58 durant l’estat d’alarma, la qual cosa suposa un descens del 67,05%.

Deixa el teu comentari