L’Ajuntament de Burjassot durà a terme diferents obres de millora a l’Escola d’Adults

L’Ajuntament de Burjassot realitzarà diferents intervencions de millora en l’edifici que alberga l’Escola de Formació Bàsica de Persones Adultes (FBPA); obres que es coordinaran des de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero. Les obres es realitzaran granes al Pla de Millora dels espais educatius municipals previstos per a conservatoris o escoles de música i escoles d’adults de la Diputació de València.

Les obres, que es troben ja en contractació, suposaran, la reparació i manteniment de les cobertes de l’edifici: neteja de cobertura de teules en coberta inclinada i reparació de teules trencades, retirada de la brutícia acumulada i aplicació de líquid netejador per a l’eliminació de floridures, fongs i taques de greix. Es procedirà també a la reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les deteriorades i retejando amb teules ceràmiques corbes, fixades amb morter de ciment.

D’altra banda, es realitzarà la neteja de canaló en coberta inclinada i l’eliminació d’esquerdejat exterior, reparació d’aquest paràmetre i aplicació de pintura plàstica transpirable. Així mateix, es retirarà la capa d’impermeabilització en coberta i es realitzarà la impermeabilització de coberta plana. A tot això s’unirà la reparació i impermeabilització del canaló ocult.

D’igual manera, es procedirà a l’eliminació de les antenes de telecomunicacions existents en l’edifici i que actualment estan sense ús, a la reparació i manteniment de les baixants de l’edifici i a la substitució, d’una banda, de la fusteria exterior de fusta que estiga més deteriorada i la restauració, per l’altre, de la qual estiga menys desbaratada.

Dins de l’obra a realitzar, també es contempla la reparació de la base dels murs, fins a una altura de 1,5 metres i la reparació del primer replanell de rampa d’accessibilitat al pati interior

L’edifici en el qual està situada l’Escola d’Adults de Burjassot data de 1930 i, en els seus orígens, va ser un aquarterament de la Guàrdia Civil.

Deixa el teu comentari