L’ajuntament de la Pobla Llarga aprova es pressupostos municipals per al pròxim exercici i passa de 2.597.948,80€ al 2019 a 4.400.739,57€ al 2020.

El passat 26 de novembre, el Ple Municipal de la Pobla Llarga va aprovar els pressupostos municipals per al 2020 amb els vots a favor del grup municipal Socialista i de Compromís.  

4 de novembre de 2019: en el Ple ordinari del mes de novembre, en concret del dia 26, es va aprovar el pressupost municipal de la Pobla Llarga per a l’exercici 2020. 

Realitzant una comparativa respecte al 2019 i ha un increment molt  notable, ja què l’entitat passa dels 2.597.739,57€ als 4.400.739,57€ per al 2020. Aquest increment radica a la subvenció EDIFICANT, que suposa 1.802.790,77€ d’aquest pressupost i a través de la qual, permetrà a la localitat la construcció d’un nou col·legi públic. Sense aquesta subvenció el pressupost únicament augmentaria en un 1%.

Si dividim el pressupost en ingressos i depeses, en quan als primers l’increment és insignificant ja que els impostos s’han mantingut al mateix %. En quan a despeses, el pes gros està a les nòmines municipals i a la seguretat social, ja que suposen 1.538.234,85€ i augmenta un 7% respecte a la xifra del 2019. També puja un poc més del 7% la quantitat total que es destinarà en el nostre poble, arribant a 644.053,51€.

“Aquest pressupost augmenta un 40.97% respecte al pressupost de 2019, arribant a la quantia de 4.400.739,57€ per al 2020.” Comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues. “encara que pràcticament l’increment total es deu a la subvenció EDIFICANT per a què les i els alumnes del Sanchis Guarner tingues una escola nova. També vull ressaltar que DECIDIM LA POBLA continua tenint continuïtat als nostres pressupostos i és que ho trobem fonamental per als ciutadans de la localitat, com una altra forma de dur endavant la nostra gestió”.

Deixa el teu comentari