L’Ajuntament de Picassent encara la reducció de paper en els seus tràmits a través de l’administració electrònica

L’objectiu és que el consistori treballe reduint la utilització del paper i que tots els tràmits es realitzen de forma electrònica. Este fet comportarà digitalitzar tota la documentació que es genere, tant a nivell extern com intern.

L’Ajuntament de Picassent, treballa de valent per aconseguir una total transformació i modernització de les seues funcions administratives, tractant així de substituir els processos en paper per processos electrònics. 

I és que l’administració electrònica suposa un canvi radical d’organització que dota d’una major eficiència i agilitat a les institucions i permet a la ciutadania realitzar qualsevol gestió o sol·licitud des de qualsevol punt amb connexió a internet. Per això, la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Picassent va deixant ja xifres alentidores en quan a l’eficiència en les gestions administratives i també amb l’estalvi de paper i el conseqüent benefici per al medi ambient. El procés resulta ja imparable, i prova d’això, d’acord amb les dades facilitades per l’Oficina d’Atenció Ciutadana, durant 2019 s’han registrat més de 15.696 expedients electrònics. Xifres molt superiors a les registrades en anys anteriors si s’atén també a les que ens deixen la firma de decrets a través de les plataformes de signatura electrònica, els registres rebuts de manera telemàtica, entre d’altres. 

Segons manifesta la regidora de Govern Obert, Ester Carbonell, «2019 ha sigut un any d’anàlisi i implantació de l’administració electrònica a nivell intern, tot amb l’objectiu de fer desaparèixer el paper en les tramitacions interdepartamentals. Ara, la intenció en este 2020 és continuar treballant per fer possible que tots els tràmits amb la ciutadania puguen ser també de forma telemàtica».

Deixa el teu comentari