L’ajuntament de València ha aprovat provisionalment el canvi de planejament del Museu de Belles Arts San Pius V

El ple municipal de l’ajuntament de valència aprovarà la modificació de planejament del Museu de Belles Arts San Pius V en la reunió ordinària del mes de juny.

L’aprovació provisional del canvi de planejament té els seus orígens en el 2016. En el Pla Especial actual es qualifica l’edifici del Museu de Belles Arts de València i els seus espais exteriors annexos com a Educatiu-Cultural, mentre que l’àrea nord-oest d’ampliació del museu, que forma part dels actuals Jardins de Vivers i és la zona prevista per al projecte del Ministeri, té la classificació de GEL-2/P-QL (jardí).

El projecte proposa derrocar el mur que dona a la part posterior del museu, al carrer Volta del Rossinyol, que guanyarà tot l’espai públic fins a la façana de l’edifici. 

És necessari modificar el planejament actual de l’entorn que és el Pla Especial de Protecció del BIC Museu Sant Pius V. En conseqüència, el sòl que proposa el projecte del Ministeri com a nou límit del Museu amb l’ampliació passarà a classificar-se com a educatiu-cultural, mentre que l’espai guanyat entre el mur i l’edifici passarà a ostentar una qualificació de Xarxa Viària. Això permetrà realitzar la corresponent permuta de terrenys entre el Ministeri i l’Ajuntament.

D’altra banda, el PEP-EBIC estableix protecció per al Museu i el Parc de Vivers. Concretament, per al Museu de Belles Arts s’estableix el nivell de Bé d’Interés Cultural (BIC) en la categoria de Monument. No obstant això, en la fitxa de catàleg es fixa que en els espais lliures annexos al museu, objecte de la Modificació Puntual del Planejament, no estan protegits. Per al Jardí de Vivers, s’estableix un nivell de protecció de BIC com a Jardí Històric de Rellevància Local. 

Després d’esta aprovació provisional es remetrà a la Conselleria per a la seua aprovació definitiva.

Deixa el teu comentari