L’Ajuntament de València millora els terminis de concessió de llicències d’obra

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha destacat la millora dels terminis de concessió de llicències a la ciutat de València. “S’estan concedint llicències en 6 mesos, un termini menor als 9 mesos que es tardava a assignar tècnic per a començar a veure l’expedient en 2015”.

En el primer semestre de 2020, el servici de llicències urbanístiques ha donat un total de 300 llicències d’obres que no són de nova planta, a més de 48 llicències de nova planta. “El termini d’assignació de tècnic per a la supervisió dels expedients era una de les assignatures pendents que va deixar l’anterior govern, que suposava un llast en els terminis de concessió”. 

L’augment de la plantilla, que quasi ha triplicat el nombre d’arquitectes del servici en els últims 5 anys, juntament amb altres mesures adoptades ha permés que hui dia s’estiguen concedint llicències en 6 mesos, un termini molt inferior als 9 mesos que es tardava en 2015 a assignar tècnic per a començar a revisar la documentació”.  “S’han concedit llicències en el primer semestre de 2020 sol·licitades en el mateix any, una cosa impensable abans de 2015”, segons ha explicat Gómez.

Des de la ciutat de València s’està complint amb el compromís d’agilitar els terminis de concessions de llicències d’obra i desembossar una situació que es venia prolongant des de fa molts anys.

Deixa el teu comentari