L’Ajuntament de València signa un protocol de col·laboració contra la violència de gènere

L’objectiu és garantir la seguretat de les víctimes

La policia nacional i la policia local de València han aprovat un protocol contra la violència de gènere que optimitza els recursos materials i humans de les dos forces de seguretat per garantir la seguretat de les víctimes. 

Així, la policia local tindrà accés a Viogén, el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere del Ministeri de l’Interior, i col·laborarà en la vigilància de les dones amenaçades. 

El protocol aprovat permetrà que la policia local col·labore amb la policia nacional en la prevenció i lluita contra la violència masclista i en la vigilància de les víctimes, el compliment de les mesures d’allunyament i les ordres de protecció. 

El protocol insisteix en la necessitat que l’agent assignat per a garantir la protecció d’una víctima tinga una continuïtat en el temps tant per reforçar la sensació de seguretat de la dona maltractada com el coneixement de la situació per part de la policia.

Segons el Subdelegat del Govern en València, Rafael Rubio, el nou protocol millora substancialment el conveni que existia anteriorment i redundarà en una millora de l’efectivitat en la lluita contra la violència cap a les dones.

Deixa el teu comentari