L’Ajuntament rehabilitará la barraca “del tio Tonet”, l’única barraca pública de València

La barraca es convertirà en un centre sociocultural per al veïnat de la Torre

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha anunciat que l’Ajuntament rehabilitarà, per un import de 82.000 euros, la barraca de Cotofio o del tio Tonet, l’única barraca municipal que es conserva hui dia en el terme municipal de la ciutat de València, concretament en l’horta de La Torre. És una de les novetats que incorpora el pressupost de la regidoria de Pobles de València per a l’any 2021. La barraca es convertirà en un centre sociocultural per a l’ús dels veïns i veïnes de la Torre.

Així, els treballs es centraran en la valoració de les actuacions més urgents de consolidació i manteniment de la Barraca i consistiran en reposició de la tanca de la parcel·la i el desbrossament i neteja de l’edifici per evitar la degradació de l’immoble. Entre les primeres tasques també s’inclou l’aïllament i impermeabilització de la coberta, el cosit de fissures, la reparació de les façanes i el polit, raspallat i tractament contra els xilòfags de la fusta.

De la mateixa manera es farà una neteja de les runes existents tant en la parcel·la com a l’interior de la barraca i es realitzarà una poda de l’arbrat existent. Es picaran aquells elements que es troben solts i que hagen perdut adherència i s’escometrà una rasa perimetral de graves per a la recollida d’aigües a un pou filtrant. Igualment es demolirà part de la tanca per crear un accés directe per a vianants a través del carrer i l’espai enjardinat i es procedirà a l’arranjament de la tanca perimetral reposant els blocs de mur enderrocats. 

La barraca de Cotofio o barraca del tio Tonet es troba situada en el carrer Castell de Corbera del Poble de la Torre, al costat de parc de la Torre (Sociópolis) que el delimita a sud i a l’est. En la mateixa zona s’ubiquen les alqueries del Cantarí, del Pastor, del Saboner, de Coca, les barraques Llàcer i els habitatges tradicionals del carrer Ruiz. Este conjunt està englobat en una àrea de protecció paisatgística.

La parcel·la de la barraca del tio Tonet té una grandària de 518,38 m2 i no disposa dels subministraments principals d’energia elèctrica, abastament d’aigua potable ni xarxa de sanejament, mentre que posseeix accés rodat fins a la seua proximitat i de vianants a través d’un camí de terra estabilitzada. Amb la intervenció, l’Ajuntament dotarà de tots estos servicis a la barraca.

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha dit que “l’empastre que va deixar el PP amb Sociòpolis va ser molt gran i, encara hui dia, estem solucionant mancances i posant solucions a la falta de planificació de l’anterior govern popular en esta zona de València. Es deixaren caure les barraques, un patrimoni únic dels valencians i el més greu és que la barraca de Cotofio és municipal i també es va deixar totalment abandonada”.

Així, Beamud ha indicat que “des de la regidoria de Pobles de València teníem molt clar que cal conservar este patrimoni i, a més, donar-li ús, en este cas per als veïns i veïnes, per a potenciar la participació i la creació de sinergies entre associacions del poble”. 

El servici d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, encarregat de la redacció del projecte, serà també qui assumisca la direcció d’obra i de seguretat i salut en esta primera fase de consolidació de la barraca. 

En este sentit, la delegada de l’Àrea de Recursos, Luisa Notario, ha recordat que “una de les primeres coses que vam fer en assumir el govern en 2015 va ser elaborar un Pla Integral de Manteniment d’Alqueries i altres edificis amb interés patrimonial per frenar el deteriorament que estaven patint molts edificis relacionats amb la història de l’Horta  o del passat industrial de la ciutat, i així posar en valor este patrimoni i donar-li un ús per a la ciutadania”. 

A més, ha afegit que “en molts casos les intervencions que estem duent a terme eren velles reivindicacions veïnals a les que el PP no havia fet cas; nosaltres no permetrem que es perda i caiga en l’oblit el patrimoni dels valencians i valencianes; recordem que alguns dels edificis que hem salvat de la desaparició total eren Béns d’Interés Cultural (BIC), com ara l’Alqueria dels Moros”.

Deixa el teu comentari