L’atur registrat baixa en 129.378 persones el mes de maig, la major reducció mensual de la sèrie històrica

El total de persones inscrites és de 3.781.250

• La caiguda és generalitzada en tots els sectors d’activitat i en el col·lectiu Sense Ocupació Anterior
• La desocupació entre els menors de 25 anys cau un 9,27%, percentatge que triplica el de caiguda general
• Totes les comunitats autònomes registren caigudes de la desocupació
• En termes interanuals, respecte a maig de 2020, hi ha 76.526 persones desocupades menys (-1,98%)
• El mes de maig es van registrar 1.545.308 contractes
• La despesa en nòmines d’ERTO ha sigut de 632 milions d’euros el mes d’abril
2 de juny de 2021.- El nombre de persones inscrites en les oficines Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), ha descendit en 129.378 persones el mes de maig respecte al mes anterior.

En valors relatius, el descens de l’atur registrat és del 3,31%. El mes de maig s’ha registrat la major caiguda de la desocupació de la sèrie històrica que comença en 1996.

D’aquesta manera, l’atur registrat se situa en 3.781.250 persones. També descendeix en termes interanuals, respecte a maig de 2020, en 76.526 persones (-1,98%). En termes desestacionalizados, l’atur registrat baixa en 29.428 persones.

L’atur per sectors

El nombre de persones desocupades registrades disminueix en tots els sectors. En Serveis descendeix en 93.327 persones (-3,39%); en Indústria baixa en 9.403 (-3,05%); En Agricultura cau en 9.155 (-4,78%) i en Construcció baixa en 8.149 (-2,71%).


També hi ha menys persones inscrites en el col·lectiu Sense Ocupació Anterior, en concret 9.344 persones menys (-2,59%).

Comportament per sexe i edat
La desocupació al maig disminueix tant entre dones com entre homes en relació al mes d’abril. En el cas de les dones disminueix en 61.654 (-2,72%), fins a un total de 2.201.471 inscrites.

La desocupació masculina baixa en 67.724 (-4,11%) i se situa en 1.579.779 aturats inscrits.
Quant a la distribució per edats, la desocupació dels joves menors de 25 anys descendeix al maig en 32.990 persones (-9,27%) respecte al mes anterior. És un percentatge que triplica el de caiguda general.

Per províncies, només a Almeria hi ha més persones en situació de desocupació,
amb 481 persones inscrites més.

Dades de contractació
El mes de maig es van registrar 1.545.308 contractes, 694.691 (81,67%) més que en el mateix mes de l’any 2020. La contractació acumulada en els cinc primers mesos de 2021 ha aconseguit la xifra de 6.820.973, la qual cosa suposa 681.097 contractes més (11,1%) que en igual període de l’any
anterior.

Al maig de 2021 s’han registrat 156.148 contractes de treball de caràcter indefinit, el 10,10% de tots els contractes. Suposa un increment de 79.456 (103,60%) comparant amb el mateix mes de l’any anterior. En magnituds acumulades, s’han realitzat 784.041 contractes en els cinc primers mesos de 2021. Representa un increment de 145.743 (22,83%) sobre el mateix període de l’any 2020.

Els contractes indefinits del mes de maig es divideixen, quant a la duració de la seua jornada, en 95.332 a temps complet i 60.816 a temps parcial .

En termes acumulats, els contractes indefinits a temps complet aconsegueixen entre gener i maig d’aquest exercici, un total de 495.708 un 25,15% més que en igual període de l’any 2020. Els contractes indefinits a temps parcial, que suposen un total de 288.333, registren un increment del 19,04% respecte al mateix període de l’any anterior.

La resta dels contractes, fins a completar el total d’1.545.308 del mes de maig de 2021, són 6.976 de caràcter formatiu i 1.312.433 un altre tipus de contractes temporals. En aquest últim grup, els d’Obra o Servei Determinat (de jornada a temps complet) suposen el 28,28% del total de tots els contractes, i els Eventuals per Circumstància de la Producció (de jornada a temps complet) el 27,02%. Els contractes temporals amb jornada a temps parcial són el 29,63% del total.
Prestacions per desocupació el mes d’abril

Les persones beneficiàries de prestacions per desocupació a final del mes d’abril eren un total de 2.168.915.
Les despeses totals d’abril de 2021 van ascendir a 2.500 milions d’euros, la qual cosa suposa un 49,4% menys que el mateix mes de l’any anterior.

La despesa mig mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d’Andalusia i Extremadura, el mes d’abril de 2021 ha sigut de 1.180,7 €, la qual cosa suposa un augment sobre el mateix mes de l’any anterior de 6,2€ (9,9%).

Deixa el teu comentari