L’equip de Govern de Carlet aprova, sense cap vot en contra, la modificació de crèdit més important de la història de Carlet

L’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, ha proposat al Ple utilitzar quasi 4 milions d’euros dels «estalvis» del romanent de tresoreria en inversions i despeses necessàries

El passat dilluns 5 de juliol es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Carlet una sessió plenària extraordinària per tal d’aprovar una modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per un import total de 3.821.245,21 €.

Aprofitant que este any el Govern de l’estat espanyol ha suspès la regla de despesa, i una vegada liquidat el pressupost de 2020, l’equip de govern, amb l’alcaldessa M. Josep Ortega al capdavant, ha preparat una modificació de crèdit, aprovada sense cap vot en contra, que donarà resposta a les necessitats arrossegades any rere any, i que no havien pogut ser cobertes per les restriccions de la Llei d’Hisendes Locals, malgrat que les arques del consistori carletí es troben totalment sanejades.  Este fet ha permés, en paraules de l’alcaldessa, «congelar, i fins i tot, baixar i/o eliminar algunes taxes en una etapa tan complicada que ens ha tocat gestionar, com ha sigut l’últim any i mig amb una pandèmia mundial per COVID».

Esta modificació de crèdit té com a protagonista, sobretot, el Capítol VI, amb la inversió en edificis municipals i instal·lacions públiques, renovació de contenidors de recollida, instal·lacions esportives municipals, instal·lacions culturals, instal·lacions educatives, parcs i jardins, sanejament… amb un import de més de 3.242.000 €.

S’ha de destacar també el suplement de crèdit del Capítol II, accions públiques relatives a la salut, amb un import de 503.308 €.

L’alcaldessa, M. Josep Ortega, ha destacat alguns projectes que es podran portar a terme gràcies a aquesta modificació de crèdit, com «el manteniment i reposició de l’asfaltat de vies públiques i voreres, per un import de 759.000 €, la reposició de la gespa del camp de futbol municipal, per un import de 377.000 €, la construcció de 120 nínxols i 60 columbaris al cementeri municipal, per un import de 195.000 €, les obres de sanejament del nucli històric i carrer Roís de Corella, per un import de 445.000 € o la modernització de l’equip de so del teatre Giner per un import de 100.000 €. Tots estos projectes necessaris ara es podran abordar gràcies a esta modificació de crèdit, que s’ha aprovat sense cap vot en contra, tot i que l’oposició l’havia criticada abans del seu debat i aprovació en este plenari».

Comenta la notícia