L’executiu d’Almussafes s’oposa a invertir més d’un milió d’euros en l’adquisició d’un solar privat

Denega la sol•licitud d’expropiació, presentada per una veïna

El grup socialista no entén el vot a favor de Compromís, ja que durant els seus huit anys de govern no han donat solució a esta qüestió que s’arrossega des de l’any 1999

Almussafes, a 23 de juliol del 2015. Durant la sessió plenària extraordinària, celebrada este mateix matí a Almussafes, el nou equip de govern ha procedit a la desestimació de la petició d’expropiació, presentada per una veïna de la localitat, el passat dia 30 de març. La negativa a l’adquisició, per part del grup socialista, d’este terreny privat, que compta amb una superfície d’aproximadament 5.200 metres quadrats i que està qualificat en el planejament urbanístic vigent com a sòl dotacional equipament multiusos, se sustenta en el fet que la seua compra suposaria una inversió d’aproximadament 1.800.000 euros, una minva per a les arques públiques que limitaria considerablement la política d’inversions que es desenrotllarà en els pròxims mesos i amb la que el nou executiu pretén reduir l’índex de desocupació de la localitat.

solar epa 1El ple d’Almussafes s’ha reunit este matí per a tractar un assumpte urbanístic heretat de les anteriors corporacions i sustentat administrativament en un expedient obert l’any 1999 per la veïna interessada, en el que la mateixa advertia a l’ajuntament a iniciar els tràmits per a l’expropiació d’una parcel•la de la seua propietat, emplaçada en les proximitats de l’actual centre municipal de formació de persones adultes. De fet, durant la seua intervenció, l’alcalde, Toni González, s’ha referit a les quasi dos dècades que han transcorregut des de l’inici del procediment i al fet que en este primer mes al capdavant de l’executiu local s’hagen vist obligats a brindar una solució a la problemàtica.

L’ajuntament ha aprovat, per majoria, i amb els vots en contra dels grups en l’oposició, Compromís i PP, la desestimació de la petició d’expropiació total del solar, ja que la seua adquisició a través del desembossament de més d’un milió d’euros, més els interessos de demora, a càrrec del pressupost municipal, atemptaria greument l’interés públic local, al descapitalitzar les arques públiques o llastar exercicis pressupostaris futurs. “Considerem que l’expropiació és la solució final, ja que prèviament cal esgotar les vies convencionals de gestió urbanística previstes per a l’obtenció del sòl per equidistribució, mentres es treballa en l’aprovació de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, encara en tràmit, en la que s’altera la qualificació jurídica del bé, que passa a ser residencial”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

El president de l’executiu critica la postura adoptada enfront d’este assumpte pel grup municipal de Compromís i, més concretament, pel seu portaveu, Jesús Salesa, qui durant el ple ha explicat la intenció de vot a favor de l’expropiació, argumentant que es tractava d’una qüestió de justícia i que a més, es perd una oportunitat històrica de dotar a l’Ajuntament de patrimoni municipal de sòl, adquirint els terrenys a 200 euros el metre quadrat, un preu “assequible, ja que en el futur seran urbanitzables”, segons les seues pròpies paraules. Enfront d’esta argumentació, l’alcalde li ha recriminat “no haver actuat sobre esta qüestió durant els seus huit anys com a regidor de l’Urbanisme de l’ajuntament i pretendre que, en tan sols 20 dies de govern, el PSOE destine una part tan important del pressupost a esta compra”.

La propietària de la parcel•la no ha mantingut un comportament uniforme al llarg del temps, ja que l’any 2002 va sol•licitar la suspensió del procediment expropiatori per ella incoat tres anys abans, amb vista a obtindre una requalificació dels seus terrenys com a urbà residencials en el nou PGOU i que, el passat 30 de març, va instar de nou a la corporació perquè procedira a l’expropiació de tot el sòl.

Des de l’equip de govern s’ha incidit en el fet que la seua prioritat en estos moments radica a consignar la major dotació pressupostària a totes aquelles polítiques relacionades amb la creació d’ocupació i, amb el superàvit del present exercici pressupostari, es van a poder executar inversions financerament sostenibles, l’adjudicació del qual a empreses locals suposarà la inserció laboral de veïns en situació de desocupació.

Deixa el teu comentari