L’Hospital La Fe implanta el monitoratge en temps real de totes les zones d’Urgències

L’aplicació informàtica ajuda a redirigir els recursos a les zones amb major pressió assistencial


L’Àrea Clínica d’Urgències de l’adults de l’Hospital La Fe atén més de 133.000 pacients a l’any

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València implanta una aplicació que permet conéixer en temps real l’ocupació i el funcionament de les diferents zones assistencials del servei d’Urgències. “Ens proporciona de forma molt gràfica, el nombre de pacients existents en Urgències, l’estada mitjana global i cadascun dels trams del procés assistencial -admissió-tiraje, trieaje-atenció mèdica i atenció-alta-, el percentatge de pacients atesos en temps, en funció de la seua prioritat i el nombre de llits ocupats en les diferents zones assistencials, amb els temps mitjans d’ocupació”, explica el doctor Javier Millán, cap del Servei d’Urgències de la Fe.

La Fe de València atén una mitjana de 232.766 pacients a l’any i solo en l’Àrea Clínica d’Urgències de l’adult més de 133.000. De tots aquests pacients, un número cada vegada més elevat requereix ser monitorat o requereix cures complexes, passant per l’Àrea de Llits i la Unitat d’Observació prop de 24.000 usuaris a l’any i per la zona de tractaments 11.364 en l’últim any.

Per a poder gestionar aquesta demanda i garantir una atenció de qualitat, tenint en compte que els recursos són limitats, “és necessari conéixer en tot moment la càrrega assistencial de les diferents àrees d’atenció, el grau de saturació, i prioritzar l’atenció en funció de la gravetat, la qual cosa ens permetrà optimitzar el nombre de llits i redirigir els recursos a les zones amb major pressió assistencial”, afig el doctor Millán.

Les dades, en temps real, que proporciona l’aplicació poden veure’s a través de monitors de 50 polzades situats en les diferents zones de treball perquè, en tot moment, els professionals del servei d’Urgències puguen conéixer l’ocupació de totes les àrees del servei, permetent prendre decisions manera anticipada en els moments de màxima saturació i coordinant-se entre les diferents àrees per a la redistribució dels recursos i l’adopció de mesures correctores en les zones de major ocupació.

Disseny i desenvolupament
L’aplicació s’ha dissenyat a manera de quadre de comandaments bàsic, molt visual, amb un sistema de colors similars al dels semàfors, que varien en funció de l’ocupació perquè, de manera ràpida, el metge responsable assignat a cada àrea de treball tinga informació sobre el funcionament del conjunt de les urgències.

El desenvolupament és el resultat de la col·laboració d’un equip format per professionals de la Subdirecció de Sistemes de la Informació i del propi Servei d’Urgències de l’hospital amb l’objectiu de millorar la informació a través d’un conjunt d’indicadors de l’activitat del Servei. Després d’un període de prova, “hem aconseguit els resultats esperats pel servei amb els mitjans, tant materials com humans, que la Subdirecció de Sistemes té a la seua disposició, sense que això haja suposat cap cost al departament”, indica Juan José Albarrasí, Subdirector de Sistemes del Departament de Salut València La Fe.

A més d’aquesta aplicació, implantada en les zones d’Observació i Àrea de Llits del Servei d’Urgències, la subdirecció de Sistemes de la Informació treballa en el desenvolupament d’altres projectes destinats a millorar la informació de pacients i familiars, la informatització de les sol·licituds d’exploracions complementàries i conciliació de les analítiques en el punt d’extracció o un complex sistema de control i monitoratge i vigilància de les constants vitals, tots ells al voltant d’un mateix eix central que són els pacients i usuaris.

Deixa el teu comentari