L’increment rècord dels preus de l’energia obliga als agricultors valencians a assumir un sobrecost de més de 25 milions d’euros

L’incessant augment que ve experimentat el preu de l’energia, tant en el capítol elèctric com en matèria de combustibles, ha disparat els costos de producció que suporten els agricultors valencians fins a extrems que comprometen seriosament la viabilitat de les seues explotacions. Aqueixa escalada de les cotitzacions dels recursos energètics se situa en xifres rècord i la incidència d’aquesta conjuntura sobre el col·lectiu agropecuari s’està deixant sentir de manera molt negativa.

En concret, i d’acord amb un informe elaborat pels serveis tècnics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), durant els últims dotze mesos el sector agrari s’ha vist obligat a fer front a un sobrecost de 25,1 milions d’euros a causa de la repercussió que aqueixos màxims històrics de l’energia estan tenint sobre l’electricitat i els combustibles que els professionals del camp necessiten per a dur a terme la seua activitat.

Així, de mitjana, el preu del gasoil agrícola ha registrat un augment del 28% en un sol any, en passar de 0,70 cèntims per litre a 0,90 cèntims. Prenent com a referència la superfície agrària valenciana en el seu conjunt -unes 654.000 hectàrees- i que el cultiu d’una hectàrea requereix al voltant d’uns 100 litres anuals de combustible per a escometre les diferents tasques, el sobrecost que estan suportant els agricultors s’eleva a 13, 1 milions d’euros.

En el cas del regadiu, de la necessitat que tenen els regantes de consumir electricitat bé per a extraure les aigües subterrànies que empren, bé per a rebombear l’aigua de les basses quan es tracta d’aigües superficials, l’augment mitjà de la factura elèctrica ve a situar-se entorn del 8%. O dit d’una altra manera, i prenent sempre com referencia valors mitjans, ja que la casuística en el sector en molt variada: a un agricultor li costa 50 euros més regar una hectàrea de terreny que fa un any. Tenint en compte que el nombre d’hectàrees que requereixen energia elèctrica per al reg a la Comunitat Valenciana, ja siga per a extraure recursos subterranis o per a manejar recursos superficials, ascendeix a unes 240.000, la pujada dels costos per aquest motiu es dispara a 12 milions d’euros, la qual cosa, unit a l’ascens dels combustibles llança un sobrecost global per al sector agrari valencià de 25,1 milions d’euros.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, considera que “la situació és molt, però que molt preocupant perquè els preus que cobren els agricultors pels seus productes o estan estancats des de fa anys o tendeixen clarament a la baixa mentre que els costos que suporten creixen d’una manera brutal. És evident que els nombres no quadren i que aqueixa equació és insostenible. Les administracions han de prendre consciència de la gravetat de l’assumpte i abordar una revisió del sistema tarifari que regula l’ús de l’electricitat en el sector agrari, així com del gasoil professional per a poder alleujar aquesta conjuntura, perquè en cas contrari moltes explotacions van a veure’s abocades al tancament i aqueix és un luxe que no pot permetre’s un sector que hauria de ser estratègic i que es troba contra les cordes”.

Deixa el teu comentari