Manifest dels Metges d’Urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera

Setena setmana, quasi dos mesos, i pel que sembla la direcció i gerència d’aquest hospital segueix de vacances, atés que l’interés mostrat per les nostres protestes hui dia és nul.

Per què protestem?

– PRIMER: FALTA ABSOLUTA DE PREVISIÓ I DIMENSIÓ de la plantilla d’Urgències per a l’estiu i incidències, amb nul·la previsió de successos i fets esperables

– SEGON: EXCÉS D’HORES acumulades, que segurament portarà un any més a picar al personal d’urgències

– TERCER: FULLS D’ANOTACIONS DE TREBALL CANVIANTS, amb múltiples versions i canvis de torn, amb MÍNIMA ANTELACIÓ i previsió nul·la per la FALTA DE PERSONAL que cobrisca les incidències anteriorment esmentades. A això se suma l’escassa capacitat de resposta del Cap de Secció al qual se li ha sol·licitat en múltiples ocasions una plantilla digna i que permeta una conciliació familiar.

– QUART: ACUMULACIÓ I SOBRECÀRREGA ASSISTENCIAL derivada d’unes directrius que sobrepassen l’àmbit local. Som l’únic nivell assistencial que mantenen una atenció directa, presencial i continuada les 24 hrs al dia els 365 dies a l’any malgrat qualsevol mena de contingència o incidència. No realitzem telemedicina i no neguem la valoració presencial a cap pacient.

– CINQUÉ: FALTA DE SEGURETAT EN LA ATENCION DELS USUARIS I FAMILIARS Mateixa sala d’espera a l’espera del triatge per a pacients Covid i no Covid, mateixes zones d’atenció i de trànsit, mateix menjador per a usuaris del centre i sanitaris. Continuem tenint problemes GREUS de seguretat en el que als circuits de pacients Covid i no Covid es refereix.

CONTINUEM EXIGINT RESPOSTES I PLANTEJANT SOLUCIONS les quals ni tan sols es dignen a escoltar d’una manera directa, tan sols a desmentir totes aquestes situacions mitjançant bastos comunicats

Les solucions estan posades damunt de la taula i tan sols cal tindre la voluntat i iniciativa per a dur-les a terme.

1.- ADECUACION ESTRUCTURAL DE LA PLANTILLA D’URGÈNCIES mitjançant la previsió i contractació de personal a mitjà i llarg termini.

2.- L’AJUST I COBERTURA immediata de les nombroses incidències del servei així com L’ESTABLIMENT DE PLANS DE CONTINGÈNCIA i jornades concertades recollides en el nostre conveni.

3.- LA REESTRUCTURACIÓ FISICA I DELS CIRCUITS ASSISTENCIALS DEL AREA D’URGÈNCIES, coordinada pels professionals del servei i no per tècnics no sanitaris.

4.- EL MANTENIEMIENTO DELS INTEGRANTS DEL SERVEI D’URGÈNCIES

5.- LA PROGRAMACIÓ ADEQUADA I PREVISION DE LES HORES ASSISTENCIALS ANUALS.

6.- L’ADQUISICIÓ I PREVISIÓ DE MATERIAL D’ATENCIÓ, ADEQUAT I AMB LES QUALITATS MÍNIMES EXIGIDES PER A la SEGURETAT DEL PERSONAL SANITARI I DELS PACIENTS. Han passat més de 5 mesos des de l’inici de la pandèmia i continuem amb material deficitari per a l’atenció, molt del mateix romanent de les donacions privades per part de l’usuaris durant la primera onada.

Senyora Gerent i Directora mèdica des de la seua arribada s’han dedicat a marcar fulls d’anotacions als professionals d’aquest centre amb un excés d’hores, sense importar-los per a res el benestar del personal sanitari i per descomptat el nostre conveni. Han portat al Servei un Cap de Secció totalment desconeixedor de la gestió Sanitària i molt menys del departament, a pesar que vostés diguen el contrari, la qual cosa ha repercutit en un empitjorament progressiu dels torns assistencials i del treball, amb torns de 8 adjunts quan han d’haver-hi un mínim de 11, o 5 efectius de guàrdia quan hauria d’haver-hi un mínim de sis.

Per favor Senyores Gestores: siguen dignes de la confiança que s’ha depositat en Vostés. Continuem donant-los una oportunitat, però facen autocrítica, reconeguen els seus errors, busquen i nomenen a personal amb l’experiència necessària per a gestionar el complex Servei d’Urgències, perquè estan destrossant, ja no el servei, que l’han aconseguit, si no als treballadors que integrem el mateix.

En les pròximes setmanes decidirem com a Servei i davant el continu i reiterat menyspreu i menystinc per la seua part cap a aquestes legítimes reivindicacions quins seran els nostres pròxims passos a seguir.

Deixa el teu comentari