Mislata posa en marxa un paquet de mesures tributàries per a pal·liar els efectes del coronavirus

L’Ajuntament de Mislata ha posat en marxa una bateria de mesures tributàries per a les activitats econòmiques i per a tota la ciutadania amb l’objectiu de pal·liar, en la mesura que siga possible, les conseqüències de l’Estat d’Alarma decretat com a conseqüència de la Covid-19. A causa de la situació provocada per la paralització d’una gran part de l’activitat econòmica, són moltes les empreses i veïns que s’han vist afectats per una brusca disminució d’ingressos, i és per això que l’Ajuntament de Mislata ha aprovat una sèrie de mesures que pretenen facilitar o reduir el pagament dels impostos i taxes municipals.
Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “aquesta crisi està provocant una gran erosió en el teixit econòmic i comercial que al seu torn s’està traslladant a moltes famílies que han perdut els seus ingressos. Des de l’Ajuntament, estem adoptant totes les mesures possibles per a ajudar tant a aqueixes famílies com als comerços i autònoms, perquè ningú a la nostra ciutat es quede arrere i isquem tots d’aquesta situació més units i de la manera més ràpida possible”.
Una de les decisions preses pel govern municipal és la suspensió per a 2020 de la taxa que bars, cafeteries i restaurants paguen per la utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques o terrenys d’ús públic mitjançant taules i cadires, davant la imminent obertura de les terrasses a partir del dilluns pròxim.
Altres mesures pretenen facilitar el pagament de taxes i impostos. Per a això, el consistori ha reestructurat i ampliat els terminis del període de pagament d’impostos com l’IBI o la taxa d’entrada de guals. A més, s’elimina la taxa per expedició de certificats d’empadronament per a afavorir a la ciutadania els tràmits davant les entitats bancàries per a suspendre el pagament d’hipoteques i la petició d’ajudes d’altres administracions. Quant a la recaptació executiva, es paralitzen totes les execucions d’embargaments de la AEAT.
Finalment, no es cobraran les taxes de tots aquells serveis públics, activitats administratives o ús de domini públic en aquells casos en què amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma no s’hagen pogut prestar o desenvolupar per causes de força major, retornant-se l’import corresponent en cas d’haver-se pagat ja. És el cas per exemple de les taxes per activitats culturals o esportives, la taxa privativa d’aprofitament especial pel mercat ambulant o les taxes per concessions administratives.

Comenta la notícia