Mobilitat trau a licitació el nou contracte de la Gestió del Trànsit a la ciutat de València

Grezzi: “Fem un pas avant important en l’optimització de recursos municipals en la gestió de trànsit, incloent per primera vegada el manteniment d’òptimes condicions en la semaforització als carrers”

Este divendres s’ha aprovat en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València l’inici de la licitació del contracte “Gestió del trànsit de la ciutat de València” per cinc anys de duració i un pressupost base de 39.258.779,13 euros, IVA inclòs.

L’objecte d’este contracte és la gestió del trànsit i la mobilitat a la ciutat de València, seguint criteris de seguretat viària i mobilitat sostenible buscant el major grau d’aplicació d’estos criteris i establint prioritats en funció del grau de vulnerabilitat de les persones usuàries. “Amb esta nova licitació, l’Ajuntament fa un important salt endavant en l’optimització dels recursos municipals en matèria de gestió de trànsit, incloent per primera vegada en el contracte el manteniment d’òptimes condicions de la semaforització als carrers, potser el punt més visible per a la llum pública d’esta gestió, i que abans estava fora del contracte, la qual cosa la deixava exposada a criteris d’inversió externs. Ara eixe manteniment està garantit, i a més amb criteris de baix consum, de cara a abaratir al mateix temps costos a la ciutadania”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Com s’ha indicat, l’import d’eixida per als 5 anys ascendix a 39.258.079,76 € (amb IVA) / 7.851.615,95 € anuals (el contracte anterior, adjudicat amb una baixa del 32% sobre el pressupost de licitació, va suposar 21.388.953,27€ (amb IVA) / 5.347.238,317 € anuals), i la principal partida d’este increment es destinarà a la substitució de tots els focus de semàfor actualment halògens, per uns altres de tecnologia LED, molt més eficients (estalvi energètic aprox. 80%) i amb millor lluminositat, en 4.179 semàfors (9.791 focus).

Una altra part molt important correspondrà a la renovació de focus LED instal·lats abans del 2017 (13.452 semàfors, integrats per 32.411 focus) que es troben al final de la seua vida útil. Es tracta de la primera ocasió en què estes dos partides s’inclouran en la licitació, cosa que significava que fins hui els focus que patien avaria calia substituir-los abonant al contractista l’import del quadre de preus. De la mateixa manera, el contracte inclourà també la neteja i pintura de tots els elements metàl·lics de la instal·lació – que tampoc estaven en el contracte actual –, que inclou 3.130 bàculs i 7.987 columnes de diferent tipus.

Quant als criteris d’adjudicació, un primer grup serà de caràcter econòmic, quantificable mitjançant fórmula, que de manera automàtica ponderarà els punts assignats a cada oferta. També permetrà oferir millores valorades per a accions destinades a eficiència energètica, la renovació i adequació de components i equips, accions formatives i educatives, així com implantació del Pla d’Acció de Seguretat Viària.

Deixa el teu comentari