Obert el termini de sol·licitud per a les Ajudes del Lloguer per COVID-19 a Torrent

Aquestes ajudes estan destinades a les persones que s’hagen vist afectades per les conseqüències de la situació sanitària, i podran arribar a cobrir fins a 650 euros al mes durant un màxim de 6 mesos

Els torrentins i torrentines que s’hagen vist afectats per l’impacte econòmic i social de la situació sanitària podran sol·licitar les Ajudes del Lloguer per *COVID-19 -impulsades per la Generalitat Valenciana per a fer costat a les persones que tinguen problemes transitoris per a pagar el lloguer- fins el pròxim dia 30 d’octubre de 2021. A saber, les ajudes podran arribar a cobrir el 100% de la renda del lloguer, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de 6 mesos –compresos entre abril de 2020 i desembre de 2021-, segons el grau de vulnerabilitat econòmica de la persona o la unitat de convivència en qüestió. En aquest aspecte, l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Nous Espais, disposarà un servei gratuït per a ajudar a les persones que no tinguen la signatura digital a presentar aquestes sol·licituds.

D’aquesta manera, podran optar a aquestes ajudes les persones titulars d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual, que com a conseqüència del COVID-19 s’hagen vist en una situació de desocupació o afectats per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTE) –sempre que es produïra una pèrdua substancial dels seus ingressos a partir de l’1 d’abril-. A més, s’han de complir els següents requisits: no tindre en propietat un habitatge en territori espanyol, no tindre un vincle de consanguinitat de primer o segon grau amb la persona arrendadora, no tindre cap mena d’associació o participació amb la persona arrendadora, que la unitat de convivència no supere tres vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) i que el lloguer més les despeses i subministraments bàsics resulte igual o superior als ingressos de la unitat de convivència.

Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-covid-19 .

Deixa el teu comentari