“Parelles de tiepolo” és la nova exposició del pintor valencià Rafael Armengol

El pintor valencià Rafael Armengol ha exposat en la casa de la cultura de l’Alcúdia “Parelles de tiepolo”.

Fa cinquanta anys, quan va iniciar la seua investigació artística sobre la naturalesa del color, va fixar les bases de la seua recerca pictórica, que es podrien resumir en tres punts bàsics: la investigació al voltant de com la imatge és reproduïda als distints sistemes mecànics dels mitjans de comunicació, la contraposició a aquests elements contextuals d’imatges de la iconografia clàssica i l’anàlisi de la naturalesa dels colors purs.

En aquesta exposició es presenta la darrera sèrie d’Armengol, dedicada al pintor barroc Giambattista Tiepolo.

En aquest treball, seguint el seu estudi de les grans figures de l’art, Armengol juga de manera especial amb les parelles, com ara Rinaldo i Armida, o Apol.lo i Dafne, i les sotmet a la seua peculiar investigació pictòrica.

La mostra es clou amb quadres de gran format i espectacularitat, on es condensen brillantment cinquanta anys de quefer i investigació artística.

Deixa el teu comentari