Picassent s’incorpora a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores

A través d’acord plenari, el municipi de Picassent s’ha adherit a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores. Una entitat formada per un total de 513 ciutats que abarquen 34 països.

L’ingrés de la localitat en esta associació suposa la seua adhesió a la Carta de Ciutats Educadores, així com participar en els seus canals de debat, intercanvi i col·laboració. Entre els principis de la Carta destaca el compromís que el govern local ha d’assumir per educar i transformar la ciutat en un espai de respecte a la vida i a la diversitat.

Partint de la premisa que l’educació transcendeix els murs dels centres educatius, que no conclou mai ni es redueix a la capacitació laboral o professional, des de l’Associació es pretén fomentar accions que mobilitzen consciències en una ciutadania lliure, responsable i solidària, capaç de treballar pel bé comú i solucionar pacíficament els conflictes.

Segons a regidora d’Educació, Belén Bernat:“El fet de que Picassent entre a formar part d’esta associació amb tanta trajectòria i presència en tants països és una oportunitat per millorar i posar en marxa projectes educatius innovadors en el nostre municipi, així com ser un canal importantíssim per debatre i compartir entre diferents ciutats del món practiques favorables per a la millora educativa de la ciutadania”.

El I Congrés Internacional de Ciutats Educadores es va celebrar a Barcelona en l’any 1990 i al 2020, d’adaptaren els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials actuals, sobretot, degut a l’impacte de la pandèmia del Covid-19.

Deixa el teu comentari