SanitatSolsUna: ”És una temeritat que Sanitat ignore la falta de mitjans en Urgències de l’Hospital de la Ribera”

SanitatSolsUna (SSU) es fa ressò de la denúncia que ha arribat al comité d’empresa des del Servei d’Urgències d’Alzira que alerta d’una “gestió deficient” que provocarà “retards diag- nósticos amb conseqüències” entre els pacients i avisa: No hi ha circuits separats per a evitar contagis per COVID en La Ribera

SanitatSolsUna (SSU), l’associació que defensa l’excel·lència en l’atenció sanitària independentment del model de ges- tión, s’ha fet hui eco de la denúncia presentada davant el comité de em- presa per part del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera, alertant sobre l’escassetat de personal i la gestió deficient del centre, que va passar a de- penjar directament de la Conselleria de Sanitat fa a penes dos anys i mig, i que pot derivar, segons asseguren els propis sindicats “en retra- sos diagnòstics amb conseqüències” per als pacients. “És una temeritat que Sanitat ignore la falta de mitjans en Urgències de l’Hospital de la Ribera”, asseguren des de SSU.

Per a l’associació, “aquesta és una altra de les conseqüències d’una reversió a la gestió pública que va ser purament ideològica i que només ha aconseguit au- esmentar les llistes d’espera i empitjorar l’atenció als ciutadans malgrat haver augmentat la plantilla en més de 500 persones”. Segons la denúncia del comité d’empresa a la qual ha tingut accés també SSU, els sindicats po- nen en coneixement de la Conselleria de Sanitat, a petició dels profesio- nales d’Urgències, que “des de fa temps no es cobreixen ni se substitueixen ba- jas, incidències, permisos i jubilacions”, una situació que aquesta pandèmia no ha fet sinó empitjorar perquè hi ha hagut personal de baixa pel virus “i la resta ha hagut de cobrir aqueixes absències”.

Els treballadors de la Ribera es queixen del desastre en la gestió i organitza- ción del centre sanitari després de la reversió de fa dos anys i quatre mesos. “Hi ha un continu canvi de torns i fulls d’anotacions que dificulten la planificació dels treballadors i la seua conciliació laboral i familiar”, asseguren. Al que afigen una altra preocupació per a la plantilla i també per als ciutadans als quals atenen: “Per a aquest estiu s’han contractat com a adjunts a acabats de llicenciar en Medicina, que ni tan sols han començat la seua residència, perquè la inicien al setembre, per la qual cosa manquen de la mínima experiència necesa- ria per a treballar en Urgències”. Tot això, afigen, amb contractes precaris i per hores, la qual cosa no dubten a qualificar com a “temeritat absoluta”. “El risc psicosocial del personal és màxim i vostés no estan treballant per a mejo- rarlo”, critiquen.

I no sols això. També a SanitatSolsUna ha arribat la denúncia dels profe- sionales de la Ribera alertant de la falta de seguretat per al personal sani- tario i els ciutadans d’aquest Departament de Salut perquè l’hospital d’Alzira “no compleix amb les recomanacions de Sanitat ni dels experts de comptar amb circuits separats en Urgències per a malalts amb símptomes respiratoris i la resta, amb la finalitat d’evitar possibles contagis per COVID”. I tot això, afigen, sabent que aquest departament triplica la seua població a l’estiu, pels municipis turístics de la costa que li corresponen.

Per al president de SanitatsolsUna, Carlos Rodrigo, “als dirigents políti- cos se’ls ompli la boca de parlar de Sanitat pública però l’única cosa que fan és destrossar-la i a més, atacar models de gestió que s’han demostrat que funcionen, no tenen llistes d’espera, donen bona atenció als ciudada- ens i garanties de seguretat i bones condicions de treball als profesiona- els sanitaris”. Per tot això, conclou Carlos Rodrigo, “és comprensible que la denúncia de treballadors i sindicats incloga diversos destacats, asseguren- do que ells ja ho han avisat en moltes ocasions i que, per tant, l’Amb- selleria de Sanitat és l’única responsable de qualsevol reclamació, queixa o denúncia per la seua gestió deficient”. “Els professionals sanitaris no poden més i han dit basta”, ha conclòs.

Deixa el teu comentari