S’aprova la construcció de noves parcel·les d’hort comunitari a l’Hort de Ros d’Alzira

La Junta de Govern Municipal ha aprovat el projecte de construcció de noves parcel·les d’hort comunitari a l’Hort de Ros, dins del Pla

D’inversions 2020-2021 de la Diputació de València.

En total, el projecte posa a l’abast de la ciutadania una superfície global de 3500 m2, que albergaran 27 horts de 60 m2 dividits en 4 bancals per a la cessió temporal amb destinació a l’activitat agrícola dels ciutadans d’Alzira per a ús propi, principalment.

Com en la primera fase de l’Hort, parlem d’espais ubicats en la part posterior al Parc de la Graella, en la zona confrontada amb l’Escola de Tabal i Dolçaina a peus de la Muntanyeta de Sant Salvador d’Alzira.

Es tracta d’un actuació contemplada dins del del Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, en què s’assigna la quantitat de 1.188.678,73 € a l’Ajuntament d’Alzira per a l’execució de diversos projectes i s’establixen les bases que regulen la concessió de les ajudes (publicació en BOP 11-05-2020). El passat 1 de juny, la Junta de Govern Local, va acordar sol·licitar a la Diputació de València, la “Construcció horts comunitaris Hort de Ros II”, que requertix l’import subvencionat de 20.578 €.

La utilització de parcel·les d’hort comunitari ha estat molt demandada des de l’inici del projecte, per això des de la regidoria de Medi Ambient que porta Pep Carreres, s’ha treballat per tal d’ampliar els espais destintats a l’Agricultura.

Recordem que fa només tres mesos que es va convocar el sorteig de les últimes tres parcel·les dels Horts Comunitaris, en el que van participar un total de 38 persones.

Amb este projecte es dóna continuïtat a la iniciativa de l’Hort de Redal, i Hort de Ros I i a més es recupera i posa en valor este espai, actualment sense ús, es fomenta l’agricultura, recuperen activitats i cultius autòctons i tradicionals i
s’afavoreix la sociabilitat intergeneracional i entre diferents col·lectius.

Deixa el teu comentari