Sueca commemora el Dia Internacional contra l’ús i tràfic de Drogues

Demà, 26 de juny, es commemora el Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de Drogues. L’objectiu és reforçar l’acció i la cooperació per a aconseguir una societat lliure del seu consum. Així mateix, constitueix una oportunitat per a conscienciar sobre la importància de la prevenció local en conductes addictives, visibilitzant la labor que realitzen les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la Comunitat Valenciana, entre elles la de Sueca, com a actius clau de la salut local, al costat de les famílies, les escoles i les comunitats, en la lluita contra les addiccions. 

La campanya de l’ONU d’este any 2020, es desenvolupa sota el lema “Informar per a inspirar”, fent referència al fet que el consum de drogues sempre ha estat mediat per informació errònia, un inconvenient per a poder atallar el problema. “La UPCCA de Sueca, com a servei local competent per al desenvolupament d’actuacions encaminades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues o a altres conductes addictives, treballa activament per a dotar d’informació efectiva a la població sobre els riscos del consum de drogues i el desenvolupament de conductes addictives, així com per a generar capacitats i destreses que permeten a les persones ser reflexives i actuar en benefici de la seua pròpia salut”, ha explicat el regidor responsable del departament, José Miguel Giménez

Per a commemorar este 26 de Juny de 2020, la UPCCA de Sueca participa, al costat de les diferents UPCCAS de la Comunitat Valenciana, en la campanya ““Millor coneixement per a una millor cura”, a fi d’informar la ciutadania, de manera clara i pròxima, de les implicacions i importància de la prevenció local. La campanya inclou un vídeo realitzat de manera conjunta i amb un missatge unívoc: Les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives són els serveis professionals i acreditats per la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, per a informar, orientar i treballar amb les famílies, les escoles i les comunitats, fent costat especialment a la joventut.

Així mateix, les UPCCAS realitzen una intensa i variada labor en els àmbits educatiu, sanitari, social i comunitari, des de diferents perfils professionals i a diferents nivells de prevenció, desenvolupant i coordinant plans municipals de drogues i altres actuacions de manera transversal i amb un nexe comú: reduir o evitar l’ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables. I desitgen, en definitiva, continuar sent l’instrument per a promoure que la població es contagie de prevenció i entre tots/es evitem problemes de salut relacionats amb les addiccions.

Deixa el teu comentari