Sueca convoca una reunió de la Taula de Coordinació Intersectorial de Prevenció, Salut, Igualtat i Inclusió

El saló de plens del consistori ha acollit la reunió ordinària de la Taula de Coordinació Intersectorial de Prevenció, Salut, Igualtat i Inclusió de l’Ajuntament de Sueca, un òrgan col·legiat que naix amb la finalitat de crear eixos transversals entre totes les polítiques i sectors participants; els membres del qual, a causa del canvi de govern municipal i la posterior crisi sanitària, no havien pogut reunir-se presencialment fins ara per a avaluar resultats. 

La Taula Intersectorial està formada per 21 membres: l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; els i les regidors/es dels departaments d’Acció Social, Igualtat, Sanitat i Prevenció Comunitària, Medi Ambient, Educació, Cultura, Esport, Urbanisme i Seguretat Ciutadana; els i les regidors/es d’altres formacions polítiques de la corporació municipal; personal tècnic de l’Ajuntament; i representants de la Policia Local, Centre de Salut, Guàrdia Civil i Consell Escolar Municipal.

En l’ordre del dia establit per a la reunió, s’han tractat, entre altres temes, la presentació de la Taula de Coordinació Intersectorial de Prevenció, Salut, Igualtat i Inclusió de l’Ajuntament de Sueca; la presentació del diagnòstic de necessitats en Salut, dins del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana; l’informe d’avaluació i seguiment del II Pla d’Igualtat de la Ciutadania (PIO) (2019-2022); l’informe d’avaluació i seguiment del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social (PMICS) (2019-2022); i l’informe del III Pla de Prevenció de la Drogodependència (2016-2019) i estadístiques de consum 2020-2021. 

“Teníem moltes ganes de poder celebrar esta reunió ja que, l’any passat, a causa de les circumstàncies sanitàries, no vam poder realitzar una avaluació dels plans d’igualtat com ens haguera agradat. L’objectiu és reunir-nos i estudiar la situació actual per a veure quins objectius s’han aconseguit, quines coses es poden millorar, quines s’han quedat a mig camí (per la crisi sanitària o per altres diverses causes); en definitiva, avaluar els plans i comprovar si s’han pogut complir al màxim, i continuar treballant per a dur-los a terme i anar actualitzant-los en la mesura que siga necessari”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro. Per la seua banda, la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, com a responsable del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social, ha expressat que “la pretensió d’esta trobada és exposar l’abast de tots els plans que tenim en marxa per a veure en quin punt ens trobem i on volem arribar. A més, estes reunions s’han de mantindre perquè quede reflectit tot el treball que es realitza durant tot l’any”. Així mateix, la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, ha explicat la participació del seu departament en la reunió, “des de la part de Salut, es presentaran els resultats del diagnòstic del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i les necessitats detectades, tant per les associacions com pels tècnics. D’altra banda, mostrarem també els resultats del III Pla de Prevenció de Drogodependència de Sueca quant a avaluacions de consum de drogues per part dels adolescents de la població”. 

Deixa el teu comentari