Sueca va ser un municipi clar per a l’ajuda als damnificats de la Pantanà de Tous

Deixa el teu comentari