Un total de 130.659 autònoms de la Comunitat Valenciana reben hui la prestació extraordinària per cessament d’activitat

En total, 1.154.195 autònoms de tota Espanya percebran hui aquesta prestació, que suposa una altra injecció de 641 milions d’euros al col·lectiu

La mesura implica també l’exoneració de quotes a la Seguretat Social de manera temporal

Les comunitats autònomes on s’han realitzat més sol·licituds són Andalusia, Catalunya, la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana
Els beneficiaris percebran aquesta ajuda fins a l’últim del dia del mes que finalitze l’estat d’alarma

Hui 130.659 autònoms de la Comunitat Valenciana percebran la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

En total, a Espanya rebran aquesta prestació 1.154.195 autònoms, la qual cosa suposa una altra injecció de 641,2 milions d’euros. Aquesta prestació, que comporta l’exoneració de quotes a la Seguretat Social de manera temporal, va ser aprovada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l’estat d’alarma.

El passat 17 d’abril, ja es va realitzar l’ingrés de la primera mensualitat a 919.173 autònoms, la qual cosa va suposar una injecció de 670,9 milions d’euros, corresponent al període entre el 14 de març i aqueixa data. Ara, aqueixos autònoms han percebut mitja mensualitat. A més, s’han incorporat 235.574 noves prestacions.

Té accés a aquesta prestació qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es veja afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual caiga en el mes un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior En el cas d’alguns col·lectius com el règim agrari, de la mar –amb unes activitats molt estacionals- o de la cultura i l’espectacle, el període de càlcul s’adapta a les peculiaritats d’aqueixos sectors.

Els autònoms beneficiaris de la prestació que puguen obrir el seu negoci a l’inici de la desescalada continuaran percebent-la fins a l’últim dia del mes que finalitze l’estat d’alarma. L’ajuda busca protegir la falta d’ingressos dels autònoms en aquesta situació excepcional i contribuir a la supervivència del seu negoci.

A data 28 d’abril, 1.233.744 treballadors per compte propi han sol·licitat aquesta prestació extraordinària a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social. S’han aprovat el 93% de les sol·licituds tramitades i hi ha un 4% pendent d’avaluar. La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros en el cas dels quals cotitzen per la base mínima.

Per a sol·licitar-la no s’exigeix període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar en alta com a autònom en el règim corresponent i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials. A més, és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que el sol·licitant vinguera percebent, com per exemple, orfandat o viduïtat, i fóra compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

Les comunitats autònomes on s’han registrat més sol·licituds són Andalusia, amb 18,66% del total, Catalunya (16,10%), Madrid (12,68%) i la Comunitat Valenciana (11,83%). En termes absoluts, a Andalusia s’han tramitat 216.934 sol·licituds; a Catalunya, 179.224; en la Comunitat de Madrid, 146.197 i en la Comunitat Valenciana, 130.659. En les dades desagregades per CCAA i per sectors hi ha un desajustament temporal respecte a les xifres totals, per això la suma total és més baixa.

Per sectors, el major nombre de peticions s’ha concentrat en el sector comercie, amb 286.822 peticions, mentre que li segueixen hostaleria (234.469) i construcció (108.420).

Amb l’objectiu de facilitar la tramitació d’aquesta prestació als autònoms que encara no estigueren adscrits a cap mútua, la setmana passada el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret llei pel qual es permet que el puguen fer per a sol·licitar-la.

Comenta la notícia