Usuaris de la Cotxera i Anabel Medina demanen que reòbriguen les dutxes com en altres instal·lacions esportives municipals de Torrent

Folgado: “és un greuge comparatiu que unes instal·lacions municipals tinguen totes les seues instal·lacions obertes i unes altres no, ja que en totes hauria d’aplicar-se el mateix criteri tancant totes les dutxes o obrint-les en totes, complint amb els decrets publicats en el BOE i en el Diari Oficial de la Generalitat”.

El Partit Popular a Torrent està recollint les queixes dels usuaris d’instal·lacions esportives municipals com són La Cotxera i Anabel Medina, els qui han fet arribar als populars les seues queixes per no poder utilitzar les dutxes de totes dues instal·lacions, mentre que en altres instal·lacions municipals de gestió externalitzada sí que poden ser utilitzades. Per això, estos usuaris demanen que es reòbriguen les dutxes en les mateixes condicions en totes les instal·lacions municipals o que s’aplique una reducció en el preu dels abonaments.

Per a la portaveu dels populars, Amparo Folgado “és un greuge comparatiu que unes instal·lacions municipals tinguen totes les seues instal·lacions obertes i unes altres no, ja que en totes hauria d’aplicar-se el mateix criteri tancant totes les dutxes o obrint-les en totes, complint amb els decrets publicats en el BOE i en el Diari Oficial de la Generalitat”.

A més, Folgado ha assenyalat que “això és alguna cosa que ja vaig comunicar la setmana passada en el torn de precs i preguntes al govern municipal en el Ple de setembre, però que hui dia no s’ha solucionat i els usuaris de la Cotxera i Anabel Medina, continuen fent-nos arribar les seues queixes, demanant que reòbriguen les dutxes com en altres instal·lacions esportives municipals o que es produïsca una reducció en l’abonament mensual mentre es produïsca esta situació”.

L’Acord de 18 de juny del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, publicat en el DOGV del 20 de juny de 2020, assenyala en el punt 3.8.3 relatiu a les instal·lacions esportives, que “es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, respectant les mesures generals de prevenció i higiene previstes en este acord. Amb la finalitat de facilitar la protecció de la salut de les persones esportistes, s’haurà de garantir la distància mínima interpersonal de 1,5 metres i no se superarà la proporció de 4m² per cada persona usuària”.

En este mateix Acord del Consell, s’assenyala en el punt 3.8.4 relatiu a les piscines d’ús esportiu que “es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes, en els mateixos termes que per a les instal·lacions esportives”.

Deixa el teu comentari