Ximo Puig afirma que la via ‘express’ de suport als ajuntaments per a tramitar llicències urbanístiques impulsarà la reactivació econòmica enfront de la pandèmia

El president trasllada a representants de la CEV que el Consell aprovarà aquest divendres la regulació de les entitats col·laboradores en la verificació de les actuacions urbanístiques

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el procediment “exprés” de suport als ajuntaments per a tramitar llicències urbanístiques que el Consell aprovarà aquest divendres busca posar tots els recursos a l’abast de la Administracion autonòmica per a agilitar la burocràcia i facilitar al màxim la reactivació de l’activitat econòmica davant la pandèmia de COVID-19.

Ximo Puig ha traslladat aquesta iniciativa en la reunió mantinguda per videoconferència amb la directiva de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), a la qual ha informat que el Consell aprovarà en la seua reunió d’aquest divendres la regulació de les entitats col·laboradores en la verificació d’actuacions urbanístiques, les anomenades ECUV.

Aquesta “via ràpida”, tal com ha subratllat el president, permetrà agilitar la càrrega burocràtica a la qual s’enfronten els grans municipis per a la tramitació de llicències d’obres, i també suplir la falta de personal dels ajuntaments de menor dimensió, amb l’objectiu d’impulsar el creixement econòmic i l’ocupació i la revitalització d’aquest sector en l’actual escenari de crisi generat per l’expansió de la COVID-19.

De fet, la Comunitat Valenciana és una de les primeres autonomies que regula aquestes entitats amb un règim molt concret, l’aplicació del qual no requereix desenvolupament reglamentari per part dels ens locals.

El president ha indicat que s’aconseguirà així “desembossar, en gran manera, moltes llicències d’obres, de reformes i rehabilitacions, fonamentals per a rellançar l’activitat econòmica”, i ha assenyalat que la Generalitat farà tot el que siga “a la seua mà” per a facilitar una major rapidesa en la tramitació de “projectes econòmicament rendibles, socialment favorables i que, evidentment, complisquen amb la normativa”, tot això “des de la corresponsabilitat entre els agents públics i els agents privats”.

Les entitats col·laboradores regulades en el decret que aprova aquest divendres el Consell tindran la funció de verificar que les actuacions urbanístiques s’ajusten a la normativa tècnica d’edificació i, si prèviament s’obté cèdula de garantia urbanística, que l’actuació urbanística s’ajusta a la legalitat urbanística i al planejament. D’aquesta forma, s’allibera als serveis tècnics municipals de la càrrega de treball que suposa el desenvolupament d’aquesta fase del procediment.

En concret, podran intervindre tant en el procediment de llicència d’obres municipal com respecte a les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable i regulades en l’article 214 de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Com a mecanismes de cautela respecte a l’actuació d’aquestes entitats, el decret estableix un règim estricte d’habilitació per a l’exercici de l’activitat i d’incompatibilitats. Així mateix, amb la finalitat de garantir la qualitat dels serveis prestats per aquestes entitats, la Direcció General d’Urbanisme fixarà un sistema de preus mínims i màxim que podran percebre en el desenvolupament de la seua activitat.

Aquestes entitats faran el treball administratiu previ, per la qual cosa la decisió final continuarà estant en mans dels ajuntaments. Es tracta de desburocratitzar l’Administració i agilitar els tràmits per a donar un impuls i contribuir a la reactivació econòmica.

Aquest nou instrument administratiu permetrà, per tant, agilitar i simplificar els procediments i, alhora, garantir l’autonomia local, ja que el contingut dels certificats de les entitats col·laboradores no limita ni exclou les actuacions municipals de verificació, comprovació o inspecció, ni pel que fa a les declaracions responsables, ni als procediments de llicència.

Comenta la notícia