Xirivella retornarà al contribuent les taxes dels serveis no prestats durant l’estat d’alarma

(Xirivella, 20/03/20) L’Ajuntament de Xirivella revisarà totes les taxes i preus públics aplicats als serveis i llicències municipals que han sigut suspesos durant l’estat d’alarma. És el cas dels cobraments realitzats per conceptes com la escola matinera, centres infantils, activitats de majors, tallers de manualitats, menjador del centre ocupacional, activitats esportives o culturals, etc. En aquelles activitats en les quals el contribuent haja satisfet el cost íntegre, se li retornarà la part proporcional no gaudida. En els casos de pagament fraccionat per mensualitats o trimestres, es compensarà el temps no gaudit en la següent liquidació.

A les taxes cobrades als bars, restaurants i cafeteries per muntar terrassa en via pública, se’ls aplicarà el mateix procediment de devolució de la part proporcional no satisfeta per les restriccions imposades en estat d’alarma. En el cas dels mercats ambulants dels dijous i els diumenges, les quotes dels quals són trimestrals, es compensarà el servei no satisfet descomptant-lo de la liquidació del següent trimestre. En tots aquells casos en els quals el contribuent no haguera complit dins del termini i en la forma escaient amb les seues obligacions de pagament, s’emetrà una nova obligació amb descompte del servei insatisfet en virtut de l’estat d’alarma.

“Intentem reaccionar amb rapidesa perquè les restriccions imposades per l’emergència sanitària siguen el menys negatives possibles per a la ciutadania, particularment el sector hoteler i el de la venda ambulant que tant de mal està patint en aquests moments”, declara l’alcalde Michel Montaner. “D’altra banda, garantim també el dret del públic usuari de les nostres activitats i instal·lacions a pagar només pel que gaudeix, res més”, postil·la l’edil.

L’alleugeriment de la pressió fiscal per a combatre els efectes del *COVID-19 tindrà impacte també en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, la Taxa de Recollida de Fems, els guals permanents i la taxa del primer semestre per ocupació de lloc en el Mercat Municipal. En tots aquests supòsits s’amplia el període voluntari de pagament fins a l’1 de juliol.

Comenta la notícia