Xúquer Viu denuncia que el document del Nou Pla de Conca respón als interesos del Lobby d’Alacant i de la Mabxa Oriental.


Xúquer Viu, junt a les organitzacions ecologistes ha votat en contra del Pla. Segons Xúquer Viu aquest no compleix la Directiva Marc de l’Aigua i el denunciarà a Europa. Els abastimants de la Ribera tornen a la redacció anterior condicionant-los a una permuta amb els regants que els usuaris i ajuntament hauran de pagar.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari