Xúquer Viu denuncia que el document del Nou Pla de Conca respón als interesos del Lobby d’Alacant i de la Mabxa Oriental.


Xúquer Viu, junt a les organitzacions ecologistes ha votat en contra del Pla. Segons Xúquer Viu aquest no compleix la Directiva Marc de l’Aigua i el denunciarà a Europa. Els abastimants de la Ribera tornen a la redacció anterior condicionant-los a una permuta amb els regants que els usuaris i ajuntament hauran de pagar.

Deixa el teu comentari